Propozície

1. ročník – Nočný Kežmarok

 /Nočný beh mestom a pátračská hra/

Miesto konania:  Mesto Kežmarok a okolie

Usporiadateľ:      Šport pre všetkých Kežmarok o.z. a Mesto Kežmarok

Typ pretekov:  Nočné bežecké preteky centrom mesta + NW

Pátračská hra dvojíc –rodič-dieťa (ďalej len PH) – dĺžku trate i nápovedy prezradíme až na mieste

Termíny a trasy:

21.09.2018  Piatok

Beh:

18:30 - 20:30 – prezentácia a registrácia pretekárov pri radnici Mesta Kežmarok
21:00 – štart všetkých bežeckých pretekov 4,2km
21:01 – štart Nordic Walking na 4,2km
22:30 - vyhlásenie výsledkov 

Trať je po celej dĺžke na povrchu dlažba a asfalt.

Trať je uverejnená na pretekaj.sk pri registrácii pre príslušný pretek, alebo použite link: http://pretekaj.sk/sk/trate/386  

Pátračská hra (PH):

17:30 – 18:30 – prezentácia a registrácia na Pátračskú hru, v prípade nenaplnenie účastníckeho limitu bude prihlasovanie možné aj počas preteku

19:00 – štart Pátračskej hry - každých 5 minút štart 1 dvojice. Najprv štart v kategórii do 7 rokov, po odštartovaní všetkých pretekárov v tejto kategórii nasleduje štart kategórie 7-12 rokov

Štart/cieľ: Radnica mesta Kežmarok 

Vyhodnocovanie a ceny:

Kategórie beh: Vyhodnocujeme prvých 3 pretekárov v  jednotlivých kategóriách.                     

Kategórie NW: Vyhodnocujeme prvých 3 v kategórii MNW (muži) a FNW(ženy)

Každý zúčastnený pretekár si odnesie medailu z originálnej série Kežmarok Runnig tour 2018

Kategórie PH: Vyhodnocujeme prvé 3 dvojice v jednotlivých kategóriách, v prípade rovnakého času na prvých 3 miestach bude „vedomostná minisúťaž o Kežmarku“ na určenie poradia súťažiacich

Všetky zúčastnené dvojice pátračskej hry získajú symbolickú medailu     

Meranie časov: Fotobunkou v cieli.

Kategórie beh:

M/F - narodení v rokoch 2000 - 1979
M/F40 - nar. v rokoch 1978 - 1969
M/F50 - nar. v rokoch 1968 – 1959 
M60 - nar. v rokoch 1958 -
M -muži  F –ženy. Ak vo vekovej kategórií odštartuje menej ako 5 pretekárov títo pretekári budú „omladení“  /zaradení a vyhodnotení v mladšej kategórii/ a pôvodná kategória nebude vyhodnotená  
Juniori/Juniorky - kategória len pre kratšiu, 6 km, trať narodení v rokoch 2001- 2003

Kategórie NW: MNW (muži) a FNW(ženy) - narodení v rokoch 2000-1920

Pátračská hra:

dieťa do 7 rokov + 1 dospelý – vyhodnocujeme 3 dvojice, každý účastník obdrží sladkú odmenu

dieťa od 7 do 12 rokov + 1 dospelý – vyhodnocujeme 3 dvojice, každý účastník obdrží sladkú odmenu
ak vo vekovej kategórií odštartuje menej ako 5 pretekárov títo pretekári budú  „omladení“ / zaradení a vyhodnotení v mladšej kategórii/ a pôvodná kategória nebude vyhodnotená  

Občerstvenie: nápoje a občerstvenie budú zabezpečené v cieli
Registrácia a platba:

Prihlášky cez internet (registračný formulár na www.pretekaj.sk ) do 21.09.2017 23:59
alebo na mieste preteku, len do naplnenia účastníckeho limitu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho limitu. 

Účastnícky limit na beh je 200 športovcov na pátračskú hru 40 dvojíc

Platba:

do 01.01.2018 – 15.08.2018                         7,99€
od 16.08.2018 – 13.09.2018                         9,99€
od 14.09.2018 – 20.09.2018, a na mieste   14,99€
registračný poplatok na pátračskú hru – do 22.09.2017 a na mieste 2,00€       

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Vekový limit účastníkov: registrácia podľa kategórií, mladistvý pretekár môže so súhlasom usporiadateľa a zákonného zástupcu štartovať vo vyššej kategórií tzv. ostaršenie

Úschova a prevoz batožiny: K dispozícii budú šatne v budove Futbalového štadióna, ktoré slúžia len na prezlečenie. Organizátor nezodpovedá za odložené veci.

Účastnícke benefity:

Beh + NW - každý účastník obdrží štartovací balíček, občerstvenie v cieli a parkovanie zdarma
Pátračská hra – zúčastnené dvojice obdržia štartovací balíček, občerstvenie v cieli a parkovanie zdarma

Dôležité upozornenie:
Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať pokyny organizátorov.  Pretekár musí priniesť na registráciu Súhlas dotknutej osoby, ktorý obdržal pri registrácii.

Sprievodný program: nafukovacia šmýkačka pre deti, hudobná kapela, cukrová vata, bubeníci Batida