Parkovanie - Pohár ZSL - Memoriál 24 padlých hrdinov SNP