Vybrať preteky

Night Cross NW

BIBKat.MenoNar.KlubŠtátPrez. Úhrada
5MNWULIČNÝ Pavol1976 MMARAS team SVKNieOK
21MNWBALLEK Vladimir1959 MNordic Walking - RUN... SVKNieOK
78ZNWDOBROCKÁ Hana1979 FNW Lučenec SVKNieOK
79ZNWHRICOVÁ Pavla1971 F SVKNieOK
118ZNWROZGONYIOVÁ Paula1982 FKvety Victor SVKNieOK
119ZNWCHLIPALOVÁ Karina1986 FKvety Victor SVKNieOK
122MNWKABAREC Vladimir1956 M SVKNieOK
124MNWTRAJČÍK Martin1985 MMŠK LO Kežmarok SVKNieOK
127ZNWMODLOVÁ Zuzana1973 FKežmarok SVKNieOK
146ZNWTRAJČÍKOVÁ Maria1987 FLO MŠK Kežmarok SVKNieOK
142ZNWŠČURKOVÁ Mária1970 FALFA SVKNieOK
147MNWTOMEČKO Jozef1953 MNW-Running Prešov SVKNieOK
154ZNWVENGLIKOVÁ Zuzana1985 F SVKNieOK
160ZNWSZŰCSOVÁ Martina1972 F SVKNieOK
Spolu: 14 Ženy: 9 Muži: 5 SVK: 14