Night Cross


Night Cross, možnosť získať bronzovú medailu so žltou stuhou, pretekári ktorí, boli zaregistrovaní a nevyužili štartovné si môžu vyžiadať poukaz na bezplatný štart na adrese sportprevsetkychkk@gmail.com.

Virtuálne preteky - Kežmarok Running Tour 2017

Night Cross