Okruh 5km Sliezsky dom

  • Horský hotel Sliezsky dom
  • 04.10.2016 00:00:00
  • 0
  • 0

Krátky trailový okruh s nenáročným prevýšením. Trasa vedie od Sliezskeho domu po vysokohorskom chodníku (červená značka) na križovatku Pod Suchým vrchom, ktorá je vzdialená od štartu cca. 2km. Tu odbočuje doľava na žlto značený chodník a po cca. 1,5 km vyústi na asfaltovú cestu. Odtiaľ pokračuje smerom hore po asfaltke naspäť k Sliezskemu domu.