Registrácia je nedostupná

Momentálne nie je možné využiť on-line prihlášku, prosím skontrolujte si termíny a pokyny uvedené v propozíciách.

Registrácia na 13. ročník bola ukončená. Informácie o 14. ročníku pripravujeme.