Dočasné parkovacie povolenia
Free Temporary Parking Card

Memoriál 24 padlých hrdinov SNP - 28.-30.12.2017 Nová / New