Dočasné parkovacie povolenia
Free Temporary Parking Card

Štrbské bežky 19.-20.1.2019 Nová / New