Bež, kto môžeš - 5. ročník

Bež, kto môžeš - 5. ročník

17.10.2023       Bernátovce       new.oaza-nadej.org

Každý, kto sa vie hýbať vpred akýmkoľvek spôsobom, môže pomôcť bezdomovcom obrazne aj doslova sa postaviť na nohy.

Trasa vedie spred “Oázy” smerom na obec Kokšov - Bakša, kde sa otáča pri železničnom priecestí a beží sa späť do “Oázy”. Štartovné: trvanlivá potravina (kilo cukru alebo zemiakov, cestoviny, konzerva…) alebo...hoc čo,čo pomôže prikrývka pre bezdomovca atď....

Registrácia

Dlhá trať - 3800m

Štartovné: trvanlivá potravina (kilo cukru alebo zemiakov, cestoviny, konzerva…) alebo...hoc čo,čo pomôže prikrývka pre bezdomovca atď....

0,00

Registrovať

Organizátor

Oáza-nádej pre nový život, n.o.
Kontaktovať organizátora

Bež, kto môžeš - 5. ročník

Bež, kto môžeš - 3800 m

Prílohy