Beh Olšavskou dolinou - 47. ročník

Beh Olšavskou dolinou - 47. ročník

22.05.2022       Blažice       www.behblazicerun.sk

Cestný beh na 16 kilometrovej trati Blažice, Ruskov, Ďurkov, Olšovany, Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Bohdanovce a späť do Blažíc.

Propozície Výsledky Pretekári