Vybrať preteky

Staň sa FINISHEROM

BIBKat.MenoNar.KlubŠtátPrez. Úhrada
1AMAGULOVÁ Eva1972 FReady2Run SVKÁnoOK
2AMAGULA Milan1970 MReady2Run SVKÁnoOK
3ABREJCAK David2005 Mbrejky SVKÁnoOK
4ABREJCAK Leonard2010 Mbrejky SVKNieOK
5AHOŠEK Michal1984 MMalokarpatski Bežci SVKÁnoOK
6ADEMOČKOVÁ Silvia1975 F SVKÁnoOK
7AVAŇKOVÁ Erika1974 FMalokarpatskí bežci SVKÁnoOK
8ASABAKOVA Elena1970 F SVKÁnoOK
9AMARAS Ladislav1963 MMARAS team SVKÁnoOK
10AMAJERÍK Pavel1967 M SVKÁnoOK
11AVRANECOVÁ Katarína1975 F SVKÁnoOK
12AKRČMÁRIK Miroslav1984 M SVKÁnoOK
14AJEDINAK Viktor1994 M SVKÁnoOK
15ALASTOVIČKA Marek1993 M SVKÁnoOK
16ABREJČÁKOVÁ Miroslava1983 FBrejky SVKNieOK
17AZIVNA Rado1970 MLabski draci SVKÁnoOK
18AMAJERNÍK Milan1970 MMARAS team SVKÁnoOK
19ARAFANIDESOVÁ Izabela1957 FCRAZY TEAM SVKÁnoOK
20AMUELLER Zuzana1977 F AUTÁnoOK
21ATÓTH Ivan1961 MPROefekt team o.z. SVKÁnoOK
22ABREJCÁK Lubomír1980 Mbrejky SVKÁnoOK
23AŠUŤÁK Peter1984 MMARAS team SVKÁnoOK
24AHALÁSOVÁ Andrea1979 FGemerunners SVKÁnoOK
25AHALÁS Ján1977 MGemerunners SVKÁnoOK
26AVANEK Luboš1971 MMalokarpatskí bežci SVKÁnoOK
27AMEDVECKO Štefan1965 MMARAS team SVKNieOK
28AMEDVECKOVÁ Terézia1966 FMARAS team SVKÁnoOK
29AVAJGLOVÁ Nikola1997 F SVKÁnoOK
30AKRAJCIK Peter1979 M SVKÁnoOK
31ADEMOCKO Tomas1980 MMARAS team SVKÁnoOK
32ABOGNÁROVÁ Monika1988 F SVKÁnoOK
33AHOLBA Marek1993 MHCC TRAMP KLUB SVKÁnoOK
34ABIMBOVÁ Marcela1980 FSht Haniska SVKÁnoOK
35AKRAJČI Michal1986 M SVKÁnoOK
36ABARTKO Marián1986 M SVKÁnoOK
37ABALUCHA Jozef1985 M SVKÁnoOK
38APRIEČKOVÁ Romana1990 F SVKÁnoOK
39AHUTKA Ján1992 M SVKÁnoOK
40ABUBLIAKOVÁ Monika1989 FMK Tvrdošín SVKÁnoOK
41AKVASNIAK Jakub1995 MSynovia Severu SVKÁnoOK
42AKVASNIAK Šimon1991 MSynovia Severu SVKÁnoOK
43AERTLOVÁ Ivana1989 F SVKNieOK
44AFEGYVERES ORAVSKÁ Monika1976 F SVKNieOK
45ASLANIČAN František1993 MKST-Námestovo SVKNieOK
46AČAJA Miloš1987 M SVKNieOK
47ABAKOŠOVÁ Petra1993 F SVKNieOK
48AHOCKICKOVA Gabika1977 F SVKNieOK
49ATUREKOVA Sylvia1970 FAtaletický oddiel Ži... SVKNieOK
50AŠEĎO Peter1977 MMotoklub Liptovský P... SVKNieOK
51ASOLTESZ Eugen1981 M SVKNieOK
52AVOLOHDA Marcel1976 M SVKNieOK
53ARAČKA Ján1983 M SVKNieOK
54ABALUCHOVÁ Andrea1989 F SVKNieOK
55ARIEMER Zoltan1954 MMŠK KST KROMPACHY SVKNieOK
56ABORUCKA Paula1978 F SVKNieOK
57ABORUCKY Milan1974 M SVKNieOK
58ABALKOVÁ Jela1988 F SVKNieOK
59ASTEIGAUF Slavomír1969 M SVKNieOK
60AŠMIDA Pavel1954 M SVKNieOK
61APIŠ Roman1998 M SVKNieOK
62AKOKORUĎOVÁ Mária1957 FKST Krompachy SVKNieOK
63AHERICHOVÁ Dana1961 FKST Krompachy SVKNieOK
64AJAVOREK Dušan1989 M SVKNieOK
65ASIEKLOVA Monika1986 F SVKNieOK
66ADIŇA Štefan1967 MMARAS team SVKNieOK
67AGALOVÁ Andrea1986 F SVKNieOK
68AKAKALEJCIKOVA Jana1959 FKst Krompachy SVKNieOK
69AKAKALEJCIK Michal1955 MKst Krompachy SVKNieOK
69AULIČNÁ Zdenka1979 FLučenec SVKNieOK
70AKOZLOKOVÁ Ivana1987 F SVKNieOK
71AMALACKY Andrej1976 M SVKNieOK
72AING. MATO Zdenko1991 M SVKNieOK
73AKRASŇAN Viktor1976 M SVKNieOK
74AKRASŇANOVÁ Katarínka1978 F SVKNieOK
75ASABOLOVÁ Dana1991 F SVKNieOK
76ABOHÁČEK KURUCOVÁ Martina1984 F SVKNieOK
77AMELICH David1985 M SVKNieOK
78APÚČKOVÁ Michaela1997 F SVKNieOK
79AMAŠLAŇOVÁ Lubica1991 F SVKNieOK
80AŠVEDA Peter1988 M SVKNieOK
81APRAVDA Martin1993 M SVKNieOK
82AGONDA Milan1988 M SVKNieOK
83AHRICOVA Daniela1972 FKošice SVKNieOK
84AVARGA Marián1981 M SVKNieOK
85AKENDRA Marcel1984 M SVKNieOK
86ABOROŠOVÁ Mária1986 F SVKNieOK
87AJANDZÍKOVÁ Veronika1994 FMagazín Radar SVKNieOK
88AŠVÁROVÁ Vanessa1995 FMagazín Radar SVKNieOK
89AKUNDRAČIK Miroslav1985 MMARAS team SVKNieOK
90ATÓTHOVÁ Evka1986 FSTG Rožňava SVKNieOK
91APETROVA Jana1979 FAutoservis ERIKA SVKNieOK
92AMELICHOVA Pata1987 F SVKNieOK
93ASTUPKOVÁ Libuša1968 F SVKNieOK
94AGABRIELOVÁ Mária1999 F SVKNieOK
95APOLUBŇÁK Miloš1992 M SVKNieOK
96ASZAMARANSKÁ Jaroslava1992 F SVKNieOK
97ATARAGEĽOVÁ Katarína1988 F SVKNieOK
98ALAZOR Peter1977 M SVKNieOK
99ABAHURINSKÁ Anna1950 FMARAS team SVKNieOK
Spolu: 99 Muži: 52 Ženy: 47 SVK: 98 AUT: 1