KidRace 2019

KidRace 2019

07.07.2019       Domaša - Dobrá      

6. ročník pretekov KidRace so štartom na pláži v rekreačnej oblasti Domaša - Dobrá.

detský terénny prekážkový beh pre deti od 3-14 rokov