Max Run 2017 Skalica

Max Run 2017 Skalica

15.10.2017       MAX Skalica       www.zoc-max.sk

Srdečne všetkých pozývame na 1.ročník charitatívneho behu, ktorý budú spoločne absolvovať zdraví a telesne hendikepovaní.
Prostredníctvom štartovného a dobrovoľného príspevku finačne pomôžeme Kristínke, ktorá je odkázaná na invallidný vozík.
Návštevníci, ktorí neprídu behať, si môžu vyskúšať rôzne športové aktivity.
Cieľom projektu je motivovať deti aj dospelých k pohybu, šíriť osvetu zdravého životného štýlu a zároveň odbúrať bariéry a predsudky.

Pretekári