Max Run 2018 Skalica

Max Run 2018 Skalica

14.10.2018       MAX Skalica       www.zoc-max.sk

Zábavno-obchodné centrum MAX Skalica v spolupráci s Mestom Skalica, Nadáciou TA3, OZ BANANA EVENTS, Športovým klubom ŠK Skalica – atletickým oddielom a Slovenským červeným krížom Senica organizuje druhý ročník charitatívneho behu s názvom SKALICA MAX RUN 2018.

Propozície Pretekári

Celý projekt vznikol pred rokom, keď sme po prvý krát zorganizovali túto dobročinnú akciu za účelom pomôcť deťom s postihnutím pohybového ústrojenstva.

Minulý rok sme pomohli 15 ročnej Kristínke , ktorej hneď po narodení diagnostikovali Larsenov syndróm. Túto dobročinnú akciu  prišlo podporiť  vyše 200 bežcov a okrem rôznych iných darčekov sa vyzbierala suma 1 259 €, ktoré pomohli Kristínke na kúpu nového a kvalitnejšieho vozíka .

Projekt SKALICA MAX RUN 2018 je druhý ročník behu, jedinečný svojho druhu,

Tento rok spoločne pobežíme za Alexa, nechodiaceho 13- ročného chlapca.

Diagnóza je Detská mozgová obrna a epilepsia. Komunikuje pomocou jednoduchých znakov a pri každej činnosti je závislý na pomoci druhej osoby. Jeho zdravotný stav vyžaduje pravidelnú rehabilitáciu, ktorá je finančne veľmi náročná. Preto by sme chceli rodine pomôcť a  prostredníctvom štartovného a dobrovoľného príspevku uhradiť aspoň časť nákladov na jeho rehabilitáciu.