XXVI. ročník Prvomájového behu zdravia Pečovskonovoveský šľapák

XXVI. ročník Prvomájového behu zdravia Pečovskonovoveský šľapák

01.05.2022       Pečovská Nová Ves      

Hlavná 18 km trať vedie z námestia pred Kostolom sv. Ondreja v Pečovskej Novej Vsi smer Olejníkov (nákupné stredisko) a späť. Pripravená je aj 5 kilometrová trať - Beh o starostu obce a preteky detských kategórií

Propozície Pretekári

Organizátor

Pretekaj.sk
http://pretekaj.sk/
Kontaktovať organizátora

XXVI. ročník Prvomájového behu zdravia Pečovskonovoveský šľapák