Preteky:
Vyhľadávanie:
Prezentácia:

BIBKat.MenoNar.Tím / KlubŠtátPrez. Úhrada
MFABIAN Vladimír1985 M SVKNieOK
MFABIAN Peter1978 M SVKNieOK
MMAĽA Peter1981 MUltraBoB SVKNie
FSEMANCOVÁ Silvia1982 FLamy SVKNieOK
MBAKOŠ Janči1984 MLamy SVKNieOK
Spolu: 5 Muži: 4 Ženy: 1 SVK: 5