Račiansky kros 2021 - leto

Račiansky kros 2021 - leto

06.06.2021       Knižková dolina - Bratislava Rača       treeco.sk

Lesný beh na 9 km a 15 km cestičkami Malých Karpát so štartom aj cieľom v amfiteártri v Knižkovej doline, Bratislava - Rača.

Propozície Výsledky Pretekári

Podujatie má limit 300 účastníkov.

Podľa vyhlášky 208 platia tieto nariadenia:

organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

 1. a)  osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti

  uplynulo viac ako 14 dní,

 2. b)  osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti

  uplynulo viac ako 4 týždne,

 3. c)  osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou

  vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

 4. d)  osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

 5. e)  ide o osobu do10 rokov veku.

15 km letný Račiansky kros
15 km letný Račiansky kros

ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko(390), Zbojníčka(410), Bystrické(415), Pod Pánovou lúkou, Malý Slavín, Malinský vrch (420), U Slivu, Pánova lúka (390), Vypálenisko (390), Malá Baňa (350), Knižková dolina( 205 m.n.m.) - CIEĽ

 • Knižková dolina - Brat...
 • 06.06.2021
 • 10:00
9 km letný Račiansky kros
9 km letný Račiansky kros

ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko(390), Zbojníčka(410), Pánova lúka (390), Pod Pánovou lúkou, Pánova lúka (390),Vypálenisko (390), Malá Baňa (350), Knižková dolina( 205 m.n.m.) - CIEĽ

 • Knižková dolina - Brat...
 • 06.06.2021
 • 10:00