Ruskov - Memoriál Júliusa Kažimíra - 40. ročník

Ruskov - Memoriál Júliusa Kažimíra - 40. ročník

17.11.2022       Ruskov      

16,8 a 9,7 km beh, ktorý organizuje Obec Ruskov a Dobrovoľný hasičský zbor Ruskov v spolupráci s obcami Ďurkov, Olšovany, Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Bohdanovce, Blažice

Propozície Výsledky Pretekári