SKIMOvačka

SKIMOvačka

18.03.2022       Tatranská Lomnica      

SKIalp šprint juniori

SKIalp šprint juniori

O trati SKIMOvačka

Skialp šprint

Dĺžka: 1,00 km
Štart trate: Tatranská Lomnica
Cieľ trate: Tatranslká Lomnica
Najnižší bod: 902 m.n.m.
Najvyšší bod: 983 m.n.m.
Celkové stúpanie: 81 m.
Celkové klesanie: 79 m.
Povrch: sneh