Spoznaj sám seba 2020

Spoznaj sám seba 2020

01.05.2020 - 04.12.2020       Banský región       nordicwalker.online

Spoznaj sám seba – prvá finišerská výzva pre nordic walkerov v roku 2020. Podstatou výzvy je absolvovanie historicky známej Barborskej cesty technikou nordic walking. Trasa pozostáva s deviatich etáp, ktoré sú vyšpecifikované v popise trasy. Okrem poznávania krásnej slovenskej prírody, historických miest a kultúrnych pamiatok je to príležitosť poznať najmä sám seba. Svoju telesnú i psychickú kondíciu, myslenie i hodnoty.

O trati Barborská cesta VI. - Banská Štiavnica - Bacúrov

Z centra Banskej Štiavnice sa po miestnych značkách „Kalvária Banská Štiavnica“ dostaneme ku kalvárii. Keď vyšlapeme k „hornému kostolu“, je na samom vrchu kalvárie, pokračujeme nadol k „dolnému kostolu“, pri ktorom odbočíme vľavo, prejdeme lúku (držíme sa skôr spodného okraja lúky) a na ceste, ku ktorej sa dostaneme, zabočíme vľavo. Značka vežičky nás prevedie sídliskom a okrajovými časťami Banskej Štiavnice a cez lúku a polia smerujeme do Sv. Antona. Po hrebeni popri súkromnej píle zostúpime do centra obce.
Neďaleko sa nachádza poľovnícky Kaštieľ Sv. Anton. Prejdeme Sv. Antonom a vojdeme do lesa, odkiaľ stúpame k Banskému Studencu. V B. Studenci sa môžeme osviežiť v Kolpašskom jazere. Prejdeme okolo jazier, stúpame lesom, okolo Domova pre seniorov. Lesnou cestou sa dostávame k bodom „Caniar“ a „Volárska“. Lesný chodník vyústi už takmer k rozpadnutému komplexu niekoľkých budov, kde sa napojíme na asfaltovú cestu a klesáme do Dubového a asi 2 km do Bacúrova.

Dĺžka: 28,42 km
Štart trate: Banská Štiavnica
Cieľ trate: Bacúrov
Najnižší bod: 420 m.n.m.
Najvyšší bod: 766 m.n.m.
Celkové stúpanie: 766 m.
Celkové klesanie: 932 m.

Organizátor

Občianske združenie Banský Región – Terra Montanae
Kontaktovať organizátora

Spoznaj sám seba 2020

Barborská cesta VI. - Banská Štiavnica - Bacúrov