Východoslovenská cyklistická liga amatérov a veteránov

Východoslovenská cyklistická liga amatérov a veteránov

30.04.2022 - 31.12.2022       Východné Slovensko       vychodroadliga.eu

Východ Road Liga (VRL) je seriál pretekov v cestnej cyklistike na východnom a čiastočne strednom Slovensku.

Preteky v Prešove boli zrušené bez náhrady.

                    

 

Cyklo Čajka Prešov o.z s podporou mesta Prešov

usporiada I. ročník cyklistických pretekov pre deti a dospelých

“PREŠOVSKÉ DNI CYKLISTIKY”

ako súčasť

  1. kolo VÝCHODROAD LIGY a 2. Kolo DETSKEJ VÝCHODROAD MTB LIGY

dňa 24.7.2022

 

Všeobecné ustanovenia

Dátum a miesto:       24.7.2022 parkovisko Handball arény (mestská športová hala) ul. Jána Pavla II.  

Riaditeľ pretekov:    Martin Čajka  0918 320 953 cyklo.cajka@gmail.com         

Čestný riaditeľ:          ……………….                

Zdravotná služba:     NsP Prešov 

Hlavný rozhodca:     Mgr. Stanislav Klimeš      0918 818 043

Kategórie VRL:          Ženy A, B, Muži Elite VRL, A, B, C, D, E a kadet

Kategórie DVRL:       Baby rok narodenia 2018 chlapci a dievčatka štartujú spolu, Mikro 2016 – 2017, Mili 2014                                           - 2015, Mini 2012 – 2013, Ml. Žiaci 2010 – 2011, St. Žiaci 2008 - 2009    

Podmienka štartu:   

VRL – Pretekári po zaregistrovaní sa v kancelárii stávajú držiteľmi Národnej licencie  a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.

DVRL – Tieto kategórie sú zvlášť pre chlapcov a dievčatá. V prípade, ak v danej kategórii DIEVČAT bude prihlásených menej pretekáriek, organizátor ich môže odštartovať spolu s chlapcami, inak štartujú s krátkym časovým sklzom. Dievčatá aj chlapci majú rovnaký počet kôl.

Vyhodnotenie pretekov: areál Handball arény

Ceny: Dresy a trofeje, diplomy + vecné ceny podľa VRL a DVL pre prvých troch v každej vekovej kategórii.

Technické ustanovenia:

Podmienka štartu:

Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online cez pozvánku z emailu alebo na prihlasovacom linku zverejnenom na stránke www.vychodriadliga.eu alebo mailom u vychodroadliga@azet.sk. Alebo www.pretekaj.sk

Povinné údaje sú: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Pretekárovi VRL, ktorý sa neprihlási online, može pretekať iba ak nebude prekročený limit

Prihlášky: iba online cez pozvánku alebo na stránke www.vychodroadliga.eu do 22.7.2022 do 20:00h

Počet pretekárov VRL : obmedzený, max. 150

Kancelária pretekov VRL a D MTV : Handball arena, 24.7.2022, v čase od 8:00h do 9:30h

Miesto: areál Handball arény (mestská športová hala) ul. Jána Pavla II Prešov

Porada sprievodných vozidiel VRL: 10:00 v priestoroch kancelárie pretekov

Štartovné pre VRL: 15 €, 12 € pretekár s vlastným čipom, Kadeti a Muži E -10€, s vlastným čipom - 8€, neprihlásení do uvedeného dátumu - 20€, platby na mieste

Štartovné pre DVL: kategória BABY 1€, všetky ostatné kategórie 5€

Štart pretekov pre VRL: 24.7. 2022 o 10:30 h – parkovisko Handball arény neutrálny, ostrý štart za výjazdom za Prešovom na obec Petrovany

Štart pretekov pre DVL: 24.7. 2022 o 10:45 h – parkovisko Handball arény

Trasa VRL: dĺžka 73km, prevýšenie 974m, štart 10:30 hod.  neutrálny Handball arena – Budovateľská ul. – Jilemníckeho ul. – Košická ul. – Petrovianska ul. – výjazd -Petrovany – Drienov – Šarišské Bohdanovce – Brestov – Mirkovce – Niereše – Žehňa – Tuhrina -Lúčina – Červenica – Zlatá Baňa – Sigord – Kokošovce – Dulová Ves – Záborské – Petrovianská ul. – kruháč 4. výjazd na obchvat 1 pruh ul. Pražská -  cieľ ul. Jána Pavla II.

Trasa DVL: parkovisko a okolie areálu Handball arény podľa kategórií: Baby- 180m, okruh má 1,1km: Mikro- 2 okruhy (2,2km), Mili- 3 okruhy (3,3km), Mini- 4 okruhy (4,4km), Ml. Žiaci- 5 okruhy (5,5km), St. Žiaci- 6 okruhy (6,6km)    

Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojím podpisom v prihláške

Bufet z vozidiel: podľa pravidiel cyklistiky SZC a VRL

Občerstvenie: podľa pandemických opatrení, areál arény, po odovzdaní čipov v mieste kancelárie pretekov

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: ● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu ● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní ● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave ● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. • Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia. • Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná. ● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

V Prešove 10.7.2022                      Schválil riaditeľ pretekov: Martin Čajka

Kancelária a štart pretekov

MAPA trasy pretekov

SPONZORI PODUJATIA:

 

 

 

 

ORGANIZÁTOR a HLAVNÝ PARTNER VRL:

     

PARTNERI VRL a DVL:

     

     

       

Organizátor

VÝCHOD ROAD LIGA o.z.
Kontaktovať organizátora

Východoslovenská cyklistická liga amatérov a veteránov

VRL - 5. kolo ZRUŠENÉ - Prešovské dni cyklistiky