VSLL 2019

VSLL 2019

03.02.2019 - 10.03.2019       Východné Slovensko       www.vslz.szm.com

Východoslovenská liga v zjazdovom lyžovaní je dlhodobá súťaž jednotlivcov vo všetkých kategóriách pre sezónu 2018/2019.