VSLL 2019/2020

VSLL 2019/2020

18.01.2020 - 21.03.2020       Východné Slovensko       www.vslz.szm.com

Východoslovenská liga v zjazdovom lyžovaní je dlhodobá súťaž jednotlivcov vo všetkých kategóriách pre sezónu 2019/2020.