Účastnícky list pretekára HAVRILA Roman

Podtatranský polmaratón

Podtatranský polmaratón