Účastnícky list pretekára ROTHOVÁ Julianka

Podtatranský polmaratón

Beh budúcich prvákov