Účastnícky list pretekára COSTA Carlos Felipe Vieira