Organizátor

Ján Brádňanský - OMU
Nová štvrť 741
98055 Klenovec
https://8tisicoviek.eu
Kontaktovať organizátora

8 TISÍCOVIEK / ZIMNÁ VÝZVA

8 TISÍCOVIEK / ZIMNÁ VÝZVA / Beh na lyžiach