Andrejcová Vertikal 2021

Andrejcová Vertikal 2021

09.10.2021       Pohorelá       www.vertikal.horskespolocenstvo.sk

Andrejcová vertikal alebo ľudovo "výbeh na Andrejcovú" sú otvorené jednodňové preteky pre širokú behajúcu i do kopca kráčajúcu verejnosť podľa určených kategórií. Trasa pretekov dlhá 5,1 km vedie z centra obce Pohorelá (750 m.n.m.) po modro značenom turistickom chodníku až na hlavný hrebeň Nízkych Tatier s cieľom na vrchu Andrejcová (1510 m.n.m.).

ANDREJCOVÁ VERTIKAL 2021

 

Organizátor : Občianske združenie Horské spoločenstvo

Dátum hromadného preteku LEN OTP*:  sobota 9.10.2021

Dátum individuálnej časovky PRE VŠETKÝCH**: od 1.10 (piatok) do 8.10 (piatok) so záznamom času a trate pomocou hodiniek alebo telefónu s GPS.

Štart: Námestie v Pohorelej ( 750 m n. m.)  o 10:00

Cieľ: Andrejcová, vrchol (1510 m n. m.) , nie pri útulni!

Prezentácia na hromadný pretek: od 7:30 do 9:00 v reštaurácií „Pod Orlovou“, Nová ulica, Pohorelá ( v tesnej blízkosti štartu)

Trasa:

Trasa pretekov vedie z námestia v Pohorelej (750 m n. m.)  po modrej turistickej značke až do sedla pod Andrejcovou (1420m n. m.), kde sa napojí na červenú turistickú značku a pokračuje hrebeňom Nízkych Tatier až na vrchol Andrejcovej (1510 m n. m. )

POZOR SKRATKA ! Na hornom konci  obce Pohorelá sa pri smerovníku „Pohorelský medokýš“ (800 m n. m.) schádza  z modrej značky do cca 300 metrovej lesnej skratky popri medokýši  na lúku „Makovisko“ kde sa  napája znova na modrú turistickú značku po ktorej sa strmým chodníkom (cca 3,5km) ide až na hrebeň a odtiaľ na vrchol kopca Andrejcová.

Povrch: asfalt, lesný chodník, kamenistá zvážnica

Dĺžka trate: 5,1 km

Prevýšenie: 760 m

Vekový limit: od 10 rokov (do 18 rokov len s podpísaným súhlasom rodiča, resp. sprievodom)

Vyhlásenie výsledkov: Útulňa Andrejcová okolo 12:00 -13:00 LEN PRE OTP

Preteky sú súčasťou Horehronskej trailovej ligy  a zároveň jej posledným kolom. Výsledky sa započítavajú do jej celkovej klasifikácie, ktorej vyhodnotenie bude práve na Andrejcovej.

Viac o lige nájdete na linktr.ee/h_t_l

Kvôli zhoršujúcej sa epidemickej situácii a na základe regionálneho COVID automatu organizátor pristúpil k rozdeleniu súťaže na dve časti – hromadný pretek a individuálna časovka. Toto rozdelenie má za cieľ  umožniť čo najväčšiemu počtu športovcov a športovkýň zúčastniť sa behu na Andrejcovú pri dodržaní aktuálne platných opatrení zamedzujúcich šírenie vírusu SARS-CoV-2. Účastníci sú zároveň povinní rešpektovať protiepidemické opatrenia ako nosenie rúška ( okrem športovej aktivity a konzumácie) či zákaz podávania rúk. Výsledky z oboch foriem súťaže (individuálnej aj hromadnej) sa skompletizujú do jednej výsledkovej listiny.

Hromadný pretek len pre OTP* - v sobotu 9.10. o 10:00

Regionálny COVID automat jasne stanovuje podmienky, za ktorých sa môžu uskutočniť hromadné podujatia. Režim OTP je v rámci oranžovej farby v okrese Brezno ideálnym riešením.

Individuálna časovka pre všetkých ** - od piatku 1.10 do piatku 8.10

S individuálnou časovkou má organizátor skúsenosti z posledného ročníka, kedy sa rovnako pre pandémiu nemohli organizovať žiadne hromadné podujatia.  Takouto formou súťaže sa snaží vyjsť v ústrety najmä neočkovanej verejnosti, ktorá si chce rovnako zašportovať a zasúťažiť. Stačí len vyplniť registračný formulár na pretekaj.sk a INDIVIDUÁLNE odbehnúť trať s GPS hodinkami alebo bežeckou aplikáciou v mobile, hocikedy počas prvého októbrového týždňa. Súťaž má formát virtuálnych pretekov no účastníci budú zaradení v jednej spoločnej výsledkovej listine ako pretekári s hromadným štartom.

Kto je OTP?

OČKOVANÍ

Za plne očkovanú osobu sa považuje

  1. a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  2. b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  3. c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  4. d) osoba do 12 rokov veku.

TESTOVANÍ

Osoba s Antigenovým testom vykonaným najneskôr 48 hodín pred termínom preteku

Osoba s PCR testom vykonaným najneskôr 72 hodín pred termínom preteku

PREKONANÍ

Osoba ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v posledných  180 dňoch

Registrácia

Registrácia:  do 8.10. 2021 na stránkach www.pretekaj.sk,

                      Na mieste do 9:00 do limitu počtu účastníkov podľa COVID automatu

Štartovné:  10 eur pri registrácii cez internet, 15 eur na mieste,

v cene je zahrnuté:  spomienkový predmet, občerstvenie, zabezpečenie pretekov,

Pravidlá registrácie a platobné podmienky stanovujú všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa portálu pretekaj.sk . V prípade zníženia limitu počtu pretekárov na základe zhoršenia okresu podľa COVID automatu sa bude môcť hromadného preteku zúčastniť prvých 100 registrovaných účastníkov podľa dátumu úhrady štartovného. V rámci individuálnej súťaže limit nie je.

 

Prezentácia pretekárov

Sobota  9.10.2021 od 7:30 do 9:00 v Reštaurácií Pod Orlovou, Nová Ulica, Pohorelá,

(v tesnej blízkosti námestia a štartu).

Pri prezentácií sa preukážete dokladom totožnosti a potvrdením o kompletnom zaočkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Bez neho Vám nebude umožnený štart. Deti do 12 rokov túto povinnosť nemajú.

V prípade ak sa nedostavíte na prezentáciu včas, nebudete môcť štartovať a štartovné Vám nebude vrátené! Na opozdencov sa čaká 15 minút, po ktorých prezentácia nebude možná.

Vývoz osobných vecí

Organizátor zabezpečuje aj vývoz osobných vecí  k Útulni Andrejcová (len pri hromadnom preteku). Pri prezentácií pretekár dostane vrecko s číslom, ktoré mu následne s jeho osobnými vecami odovzdá. Pri Útulni Andrejcová dostane na základe svojho štartového čísla osobné veci späť.

Účastníci individuálnej časovky prezentáciu pred štartom neabsolvujú, prezentujú sa po dobehnutí na Útulni Andrejcová, kde si vyzdvihnú štartovací balíček a občerstvia sa.

Kategórie

Muži:  do 39 rokov

Ženy:  do 39 rokov

narodení/é 9.10.1981 a neskôr

Seniori: od 40 rokov

Seniorky: od 40 rokov

narodení/é 9. 10. 1981 a skôr

Trať a pravidlá

Bežecké preteky do vrchu Andrejcová vertikal 2021 budú opäť nekonvečné a výnimočné. Kvôli pretrvávajúcej pandémii sa súťaž rozdvojí a štartovať sa bude hromadne a individuálne. Konečná výsledková listina bude vytvorená spojením výsledkov individuálnej časovky a hromadného preteku.

Hromadný pretek

Beží sa po turistickom chodníku, ktorý po cca 700 metroch v obci Pohorelá prechádza z asfaltovej cesty na lesný chodník (kamenistá lesná cesta, zvážnica, tráva, zemitý chodník). Trať je náročná najmä pre strmý profil a málo tienistých úsekov. Použitie paličiek je povolené. Hodnotí sa čas dosiahnutý v cieli (na vrchole Andrejcová, nie pri útulni!!!). Na trati sa cca po 2/3 trasy nachádza občerstvovacia stanica s vodou a iontovým nápojom.

Každý pretekár je povinný pri úraze alebo náhlej (zdravotnej) príhode druhého pretekára poskytnúť prvú pomoc, minimálne privolaním Horskej Služby ktorá sa bude pohybovať po trati. Takisto je povinný rešpektovať pokyny organizátora a po dobehnutí do cieľa sa premiestniť k útulni Andrejcová kde bude vyhlásenie výsledkov a občerstvenie pre pretekárov zdarma. Každý účastník pretekov (aj návštevník) je zároveň povinný dodržiavať pravidlá návštevného poriadku Národného parku Nízke Tatry a zdržiavať sa na vyznačenom turistickom chodníku. Neadekvátne a nešportové správanie pretekára alebo návštevníka bude riešené diskvalifikáciou resp. vykázaním z pretekov.

Individuálna časovka

V ľubovoľnom čase v termíne od 1.10 do 8.10 sa po predchádzajúcej  registrácii na pretekaj.sk  postavíte na štart trate na námestí v Pohorelej odkiaľ sa zároveň so spustením vašich GPS hodiniek  alebo mobilnej bežeckej aplikácie (viď usmernenie nižšie) vydáte na trať, ktorá bude vyznačená vlajočkami a ukončená viditeľným cieľom na vrchole Andrejcovej.

Beží sa po modro značenom turistickom chodníku, ktorý po cca 700 metroch v obci Pohorelá prechádza z asfaltovej cesty na lesný chodník (kamenistá lesná cesta, zvážnica, tráva, zemitý chodník). Trať je náročná najmä pre strmý profil a málo tienistých úsekov. Použitie paličiek je povolené. Hodnotí sa čas dosiahnutý v cieli (na vrchole Andrejcová, nie pri útulni!!!).

Každý účastník pretekov (aj návštevník) je zároveň povinný dodržiavať pravidlá návštevného poriadku Národného parku Nízke Tatry a zdržiavať sa na vyznačenom turistickom chodníku resp. vyznačenej trase preteku.

Po dobehnutí do cieľa (najneskôr v piatok 8.10 do 23.59) importujete súbor so záznamom trasy a času (GPX) z vašich hodiniek alebo mobilu na stránku pretekaj.sk

Na odbehnutie máte len jeden pokus. Dodatočné sťažnosti ku kvalite trati alebo počasiu budú zamietnuté.

 

Záznam behu s použitím GPS

Účastník si svoj beh zaznamená pomocou mobilnej aplikácie určenej na GPS záznam z behu alebo pomocou športových hodiniek s podporou GPS záznamu. Využiť môžete športové aplikácie ako napr. Strava, Endomondo, RunKeeper, Suunto-MovesCount, Garmin Connect, Relive, SportsTracker, Apple Watch a pod. okrem aplikácii Mapy.cz či Huawei Watch ktoré export nepodporujú. Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať alebo penalizovať záznam, z ktorého bude zjavné, že boli porušené propozície alebo princíp fair-play. Pokiaľ aplikácia neumožňuje export a nie je možné nainštalovať odporúčanú aplikáciu, odošlite nám fotografiu so záznamom z behu na horskespolocenstvo@gmail.com

Meranie časov:

 

GPS záznam si vyhotovuje každý účastník sám. Po odovzdaní záznamu z behu aplikácia pretekaj.sk vypočíta dosiahnutý čas podľa reálneho denného času zaznamenaného pomocou GPS zariadenia, to znamená, že aj pokiaľ si účastník pozastaví GPS záznam, bude jeho výsledok tvoriť uplynutý čas od začiatku po koniec GPS záznamu.

 

Import záznamu na pretekaj.sk

Po uhradení vašej prihlášky Vám systém pretekaj.sk automaticky pridelí virtuálne štartovné číslo a odošle informáciu o vašej prihláške. Po otvorení prihlášky, sa vám zobrazí tlačidlo Nahrať GPS záznam pre nahratie záznamu podľa zvolenej možnosti. 

Web pretekaj.sk podporuje tieto možnosti:

 

Automatizovaný import z aplikácie Garmin Connect

Vo vašom účte pretekaj.sk alebo počas nahrávania vašej aktivity si môžete prepojiť pretekaj.sk s vašom Garmin Connect účtom. Po kliknutí na "Pripojiť k účtu Garmin" zadáte prihlasovacie údaje do Garmin Connect a po úspešnom prepojení si budete môcť pohodlne sťahovať vaše aktivity do pretekaj.sk.

 

Automatizovaný import z aplikácie STRAVA

Webstránka a mobilné aplikácie STRAVA.com nám ponúkajú možnosť pripojiť sa k vášmu účtu na strava.com a stiahnuť si vaše športové aktivity bez ďalšieho exportovania súborov.

Stačí sa prihlásiť do účtu pretekaj.sk a pripojiť konto strava.com podľa pokynov vo vašej prihláške.

 

Import súboru GPX alebo TCX

GPX alebo TCX súbor je univerzálny formát súboru, v ktorom sú uložené všetky údaje o aktivite. Tento súbor sa dá stiahnuť z väčšiny aplikácii.

Fair play

Organizátor si uvedomuje, že z pohľadu identických podmienok pre každého účastníka nie je model dvoch súťaží (hromadnej a individuálnej) úplne najšťastnejší. V danej situácii sa však z pohľadu organizátora jedná o najlepšie riešenie. Niekto môže tvrdiť, že individuálna časovka v ľubovoľný termín je výhodou, pre niekoho môže byť zas výhodou hromadný pretek s priamou konfrontáciu so súpermi. Organizátor dáva voľnú ruku účastníkom ktorú formu vybehnutia na Andrejcovú si zvolia a tým odmieta diskusiu o výhode jednej či druhej formy súťaže resp. skupine pretekárov. Účastníci berú na vedomie možné odchýlky a odlišné podmienky spôsobené formátom súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo dodatočné protesty proti fair play ( rôzne podmienky na trati, počasie, technické obštrukcie s GPS a pod.) odmietnuť.

Parkovanie

Účastníci pretekov môžu svoje vozidlá zaparkovať na priľahlých uliciach v blízkosti námestia, na ktorých nie je státie  motorových vozidiel zakázané dopravnou značkou. Môžu tak urobiť napr. na ulici Nová (pred obecným úradom a ďalej), Školská , M.R Štefánika pod kostolom alebo Kpt. Nálepku oproti škole. 

Každý pretekár svojím podpisom pri prezentácií  vyhlasuje, že si prečítal tieto propozície a že si je vedomý účasti  na vlastné riziko a svojho zdravotného stavu.  Pred pretekom odporúčame poistiť sa pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby. Jednodňové poistenie do hôr od komerčných poisťovní stojí do 3 €.

Organizátor nezodpovedá za stratu, odcudzenie alebo poškodenie osobných vecí.

Organizátor dôrazne žiada účastníkov pretekov aby rešpektovali všetky protiepidemické opatrenia ktoré z organizácie hromadného podujatia vyplývajú.