Beháme srdcom - 1. ročník

Beháme srdcom - 1. ročník

11.05.2024       Zelena voda, Most pri Bratislave      

1. Ročník charitatívneho behu a nesúťažný Nordic Walkingu Beháme srdcom na Zelenej vode

1. ročník charitatívneho behu Beháme srdcom

Organizátor: Beháme srdcom o.z.

Miesto: Zelena voda, Most pri Bratislave

Dátum:  11.05.2024 (sobota)

Disciplína: Beh, Nordic Walking nesúťažná disciplína

Trať: 5 km, Nordic walking je súčasťou bežeckého podujatia, preteká sa v technike s paličkami Nordic Walking.

Povrch: Čiastočne asfaltový, prírodný spevnený povrch

Kategórie:

 • Predškoláci 0 – 6 rokov (nar. 2018-2024)      (200 m) 
 • Mladší žiaci 7 – 10 rokov (nar. 2014-2017)    (400 m)
 • Starší žiaci 11 – 15 rokov (nar. 2009-2013)  (800 m)
 • Dospelí ženy, muži (bez rozdielu veku)
 • Nordic Walking  - nesúťažná disciplína

Program:

 • 9:00 – 10:00 Registrácia a prezentácia
 • 9:50 Detská rozcvička 
 • 10:00 Predškoláci 200 m
 • 10:10 Mladší žiaci 400 m
 • 10:20 Starší žiaci 800 m
 • 10:30 Rozcvička 
 • 11:00 Dospelí 5 km (beh a nesúťažný Nordic walking)
 • 12:00 Vyhodnotenie a tombola

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 04.05.2024 o 23:00. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Štartovné: Pri platbe online do 04.05.2024 12 € (len kategória DOSPELÍ, guláš v štartovnom),  pri platbe na mieste 15 € bez gulášu

Deti – štartovné neplatia, ale registrácia online resp. na mieste je nutná.

Štartovné zahŕňa: guláš (pre vopred registrovaných dospelých so zaplateným štartovným do 04.05.2024), meranie časov, tombolový lístok, občerstvenie

 

Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 03.05.2024 do 24:00 je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 5€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na adamkovicova.b@gmail.com najneskôr do 03.05.2024. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Výsledky:  Na mieste po preteku bude vyhlasovanie výsledkov – prvý traja pretekári v kategórii ženy bez rozdielu veku, prví traja pretekári v kategórii muži bez rozdielu veku a prví traja pretekári Nordic Walking bez rozdielu pohlavia.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa, každý pretekár je povinný ho v cieli vrátiť. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Kontakt na organizátora: JUDr. Bianka Adamkovičová 0908 205 648