Heľpiansky Kros - 1. ročník Memoriálu Štefana Bošeľu