Preteky:
Vyhľadávanie:
Prezentácia:

BIBKat.MenoNar.Tím / KlubŠtátPrez. Úhrada
ZF8FABEROVA Janka2016 F SVKNieOK
ZM12GABAJ Filip2012 M SVKNieOK
ZM12GABAJ Lukaš2010 M SVKNieOK
ZF14GABAJOVA Lenka2007 F SVKNieOK
ZM4GÁJ Eduard Pavol2020 MNinja Go SVKNieOK
ZF8GÁJOVÁ Adela2015 FNinja Go SVKNieOK
ZF4HANDZUŠOVÁ Eliška2017 F SVKNieOK
ZM4NIKO Jozef2017 MSL Svit SVKNieOK
ZF8NIKOVÁ Anna2014 FSL Svit SVKNieOK
ZM8TISCHLER Martin2016 MNinja Go SVKNieOK
ZF12TISCHLEROVÁ Nela2009 FNinja Go SVKNieOK
ZM8ZATURA Felix2014 MSunava SVKNieOK
ZF4ZATUROVA Sofia2017 FSunava SVKNieOK
Spolu: 13 Ženy: 7 Muži: 6 SVK: 13