Preteky:
Vyhľadávanie:
Prezentácia:

BIBKat.MenoNar.Tím / KlubŠtátPrez. Úhrada
ZF8NIKOVÁ Anna2014 FSL Svit SVKNieOK
ZF8GÁJOVÁ Adela2015 FNinja Go SVKNieOK
ZM8TISCHLER Martin2016 MNinja Go SVKNieOK
ZF12TISCHLEROVÁ Nela2009 FNinja Go SVKNieOK
ZM8ZATURA Felix2014 MSunava SVKNieOK
ZF4ZATUROVA Sofia2017 FSunava SVKNieOK
ZM12GABAJ Filip2012 M SVKNieOK
ZM12GABAJ Lukaš2010 M SVKNieOK
ZF14GABAJOVA Lenka2007 F SVKNieOK
ZF8FABEROVA Janka2016 F SVKNieOK
ZF4HANDZUŠOVÁ Eliška2017 F SVKNieOK
ZM4NIKO Jozef2017 MSL Svit SVKNieOK
ZM4GÁJ Eduard Pavol2020 MNinja Go SVKNieOK
Spolu: 13 Ženy: 7 Muži: 6 SVK: 13