Organizátor

Mestská časť Košice - Šaca
https://www.saca.sk/
Kontaktovať organizátora

Beh údolím Idy - XXI. ročník