Vybrať preteky

MJS - 6600m

BIBKat.MenoNar.KlubŠtátPrez. Úhrada
190MBPARILAK Gerard1943 MAC Michalovce SVKNieOK
283MBSMOLEŇ Peter1995 MINTERSPORT GALFY SVKNieOK
535MBSTRUKA Miroslav1964 MRun For Fun SVKNieOK
601MBHudak František1956 M SVKNieOK
602MBMARAS Ladislav1963 MMARAS team SVKNieOK
603FBReščáková Lucia1988 F SVKNieOK
604MBMikuš Filip1990 M SVKNieOK
605FBMikušová Dominika1991 F SVKNieOK
606FBČernická Martina1981 FPoprad SVKNieOK
607MBMajerník Milan1970 MMARAS team SVKNieOK
608MBTelepovský Erik1988 MeMTe Trebišov SVKÁnoOK
609MBBednár Patrik1998 M SVKÁnoOK
610MBIVANKOVÁ Mária1980 MIMKOR Running Team SVKNieOK
611MBTYRPAK Ondrej1980 MSPM GROUP SVKNieOK
612FBBARANOVÁ Mariana1973 FMARAS team SVKNieOK
613MBSTANGL Róbert Bae Kahoku1983 MRunners and roses SVKNieOK
614MBNOVOROĽNÍK Martin1978 M SVKNieOK
615FBUHRINOVA Anna1982 F SVKNieOK
616FBRICHNAVSKÁ Štefánia1984 F SVKNieOK
617FBHAKČÍNOVÁ Terézia1985 FCrosstraining Levoč... SVKNieOK
618FBKOTRADYOVÁ Elena1986 FCrosstraining Levoč... SVKNieOK
619MBHUTNÍK Marek1979 MCrosstraining Levoč... SVKNieOK
620FBSTRÁŽIKOVÁ Iveta1975 FCrosstraining Levoč... SVKNieOK
621FBHAUSNEROVÁ Liliana1977 FBK MÉTA SVKÁnoOK
622FBNOGOVÁ Denisa1973 FBK MÉTA SVKNieOK
623MBČONGVA Ján1994 MSJ team SVKNieOK
624FBSZEKELYOVA Simona Kamila1998 FSJ team SVKNieOK
625FBSUČOVÁ Erika1979 FCrosstraining Levoč... SVKNieOK
626MBBALOČKO Martin1974 MImkor running team SVKNieOK
627MBNOGA Anton1966 M SVKNieOK
628FBZEMIANEK Renata1971 FNordic Walking Popra... SVKNieOK
629MBCHMEĽ Erik1994 MMARAS team SVKÁnoOK
630FBLESNIKOVA Miroslava1995 FNordic Walcing Popra... SVKÁnoOK
631MBLUCKÝ Pavol1984 M SVKNieOK
632FBDIABELKOVA Katarína1990 F SVKNieOK
633FBGLEJDUROVÁ Zlatica1972 FTorty Adriana SVKNieOK
634MBKRAVČÁK Filip2000 M SVKNieOK
635MBREICHER Vladislav1953 MTrebišov SVKNieOK
636FBBLAŠKOVÁ Anna1979 FTorty Adriana SVKNieOK
637FBDUDJAK Lucia1979 F SVKNieOK
638MBMEDVECKO Štefan1965 MMARAS team SVKNieOK
639FBMEDVECKOVÁ Terézia1966 FMARAS team SVKNieOK
640FBSLEBODNÍKOVÁ Lucia1976 FNW Poprad Horalky Te... SVKÁnoOK
641FBZIBUROVÁ Maria1967 FNW POPRAD HORALKY TE... SVKNieOK
642MBGALAJDA Jozef1971 M SVKNieOK
643MBZAHURANČÍK Lukáš1988 MTATRAVAGÓNKA- Železn... SVKNieOK
644FBMITOŠINKOVÁ Katarína1983 F SVKNieOK
645MBSTROŽ Richard1978 MTJ Radimov SVKNieOK
646FBFARGAŠOVÁ Sylvia1998 F SVKNieOK
647FBKRAMÁRIKOVÁ Jana1984 F SVKNieOK
648FBBUTKAYOVÁ Janette1993 F SVKNieOK
649FBBEKEŠOVÁ Blažena1962 F SVKNieOK
650FBMELICHOVÁ Darina1968 FNW Poprad Horalky te... SVKÁnoOK
651MBKOŠÍK Jozef1988 M SVKÁnoOK
652FBFUZIOVÁ Martina1996 FJagerteam SVKÁnoOK
653MBPRIŠTIC Ján1995 MJagerteam SVKNieOK
654FBKUBIKOVÁ Evka1971 FActive Life Košice SVKNieOK
655FBSIDOR Alexandra1985 F SVKNieOK
656FBMARCIBÁLOVÁ Mária1934 FKKM Čadca SVKNieOK
657FBTAKÁČOVÁ Marianna1984 FTOTA Team Kráľová pr... SVKÁnoOK
658MBSUMERLING Štefan1971 MŽSR FITNESPORT SVKÁnoOK
659FBCAKOIOVÁ Katarína1991 F SVKÁnoOK
660MBGURNIK Peter1988 MRM sportclub SVKNieOK
661MBHARVAN Boris1977 M SVKNieOK
662MBHANUSKA Roman1969 MAK Nedožery SVKNieOK
663MBKOVAC Jakub1989 M SVKÁnoOK
664MBTOMEČKO Jozef1953 MNW Running Prešov SVKNieOK
665FBTVERĎÁKOVÁ Lucia1991 F SVKNieOK
666MBSIVÁK Rastislav1977 MSlavošovce SVKÁnoOK
667MBĎURÍČEK Martin1986 M SVKNieOK
668FBMICHALIČKOVÁ Štefánia2007 FAtletický oddiel Žil... SVKNieOK
669FBSCHNITZEROVÁ Michaela1978 FActive Life SVKNieOK
670FBMLYNÁRČIKOVÁ Jana1980 FRunForFun SVKNieOK
671FBMCCULLOUGH Amanda1979 FRunForFun CANNieOK
672MBKUNEŠ Milan1987 M CZENieOK
673FBNĚMEČKOVÁ Lenka1990 F CZENieOK
674MBMARKOVIČ Peter1974 MFPM SVKÁnoOK
675FBPOMORSKÁ Zuzana1963 F SVKNieOK
676FBOLEÁROVÁ Viera1975 F SVKNieOK
677MBTREPÁČ Lukáš1985 MJogging klub Dubnica SVKNieOK
678MBPÁLFI Štefan1982 MImkor running team SVKNieOK
679MBVRTÁK Jozef1952 MAK Nedožery SVKNieOK
680FBREŠTEIOVÁ Rebeka2001 F3R SVKNieOK
682MBSZEGEDI Tomáš1979 MIMKOR Running Team SVKNieOK
683MBRÁC Filip2007 MBK Nová Lesná SVKNieOK
685MBSTANÍK Michal2006 MBežci Nová Lesná SVKNieOK
686FBKoniarová Iveta1959 FMaraton Kosice SVKNieOK
695FBLUNTEROVÁ Lenka1991 F SVKNieOK
696MBBERACKO Ladislav1977 MABC food.machinery SVKNieOK
697MBSLÁMA Richard2003 MKOB ATU Košice SVKNieOK
698MBKLEMA Igor1986 MMaratónsky Klub Koši... SVKNieOK
Spolu: 91 Muži: 46 Ženy: 45 SVK: 88 CZE: 2 CAN: 1