Propozície

21. ROČNÍK - MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN 2019
Memoriál Bohuša Ježíka

USPORIADATEĽ:  Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka, Obce Červený Kláštor a  Lechnica , PIENAP , Štátne lesy TANAPu, Finla s.r.o, Horská záchranná služba

TERMÍN: 15.9.2019 nedeľa

PRIHLASOVANIE: je možné výlučne online na www.pretekaj.sk v termíne do 01.09.2019. Počet účastníkov je limitovaný na 250 a prihlasovanie môže byť ukončené aj skôr, po naplnení počtu účastníkov!!!!

Prihláška je platná  po uhradení  štartovného  na účet podľa pokynov pri registrácii platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

ŠTARTOVNÉ
Jednotlivci: 10 EUR  (zahŕňa  medailu, čelenku,štartové číslo,občerstvenie na trati a v cieli a tombolu.
Štafety: 20 EUR  (zahŕňa  medailu, čelenku,štartové číslo,občerstvenie na trati a v cieli a tombolu.

Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia, v prípade neúčasti, kontaktujte organizátora.

PREZENTÁCIA: Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka od 07:30-09:00 hod.

ŠTART:  9:30 hod. - Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

TRAŤ: 18 km – povrch trate je kombináciou pevnej  lesnej cesty a asfaltu a vedie prielomom rieky Dunajec

KATEGÓRIE:
ženy beh 18 km, 
muži beh 18km, 
štafety beh dvojčlenných tímov 9+9 km 

Nie je kategória Nordic walking!!!

Organizátor umožní prechod prielomu chôdzou  pre nebežcov  a rodinných príslušníkov  9 km

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV: do  30 min po ukončení bežeckej časti

UPOZORNENIA

  1. Účastníci štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov
  2. Počet účastníkov je limitovaný.
  3. Organizátori umožnia vo výnimočných prípadoch prihlásenie v deň 
  4. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
  5. Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície.
  6. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov je zakázané používať počas pretekov slúchadlá a akýkoľvek druh palíc.

Informácie:

lsimko@atlas.sk

 

 

 

 

 

Malý pieninský maratón 2019