Malý pieninský maratón 2019

Malý pieninský maratón 2019

15.09.2019       Červený Kláštor      

21. ročník pretekov na 18 km popri rieke Dunajec so štartom pri Kúpeloch Červený Kláštor Smerdžonka. Preteky sú Memoriálom Bohuša Ježíka.

21. ROČNÍK - MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN 2019
Memoriál Bohuša Ježíka

USPORIADATEĽ:  Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka, Obce Červený Kláštor a  Lechnica , PIENAP , Štátne lesy TANAPu, Malý pieninský maratón, o.z., Horská záchranná služba

TERMÍN: 15.9.2019 nedeľa

PRIHLASOVANIE: je možné výlučne online na www.pretekaj.sk v termíne do 01.09.2019. Počet účastníkov je limitovaný na 250 a prihlasovanie môže byť ukončené aj skôr, po naplnení počtu účastníkov!!!!

Prihláška je platná  po uhradení  štartovného  na účet podľa pokynov pri registrácii platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

ŠTARTOVNÉ
Jednotlivci: 10 EUR  (zahŕňa  medailu, čelenku,štartové číslo,občerstvenie na trati a v cieli a tombolu.
Štafety: 20 EUR  (zahŕňa  medailu, čelenku,štartové číslo,občerstvenie na trati a v cieli a tombolu.

Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia, v prípade neúčasti, kontaktujte organizátora.

PREZENTÁCIA: Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka od 07:30-09:00 hod.

ŠTART:  9:30 hod. - Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

TRAŤ: 18 km – povrch trate je kombináciou pevnej  lesnej cesty a asfaltu a vedie prielomom rieky Dunajec

KATEGÓRIE:
ženy beh 18 km, 
muži beh 18km, 
štafety beh dvojčlenných tímov 9+9 km 

Nie je kategória Nordic walking!!!

Organizátor umožní prechod prielomu chôdzou  pre nebežcov  a rodinných príslušníkov  9 km

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV: do  30 min po ukončení bežeckej časti

UPOZORNENIA

  1. Účastníci štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov
  2. Počet účastníkov je limitovaný.
  3. Organizátori umožnia vo výnimočných prípadoch prihlásenie v deň 
  4. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
  5. Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície.
  6. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov je zakázané používať počas pretekov slúchadlá a akýkoľvek druh palíc.

Informácie:

lsimko@atlas.sk

 

 

 

 

 

Organizátor

MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN, o.z.
Kontaktovať organizátora

Malý pieninský maratón 2019