Malý pieninský maratón 2020

Malý pieninský maratón 2020

15.09.2020       Červený Kláštor       www.pieniny-mpm.sk

22. ročník pretekov na 18 km popri rieke Dunajec so štartom pri Kúpeloch Červený Kláštor Smerdžonka. Preteky sú Memoriálom Bohuša Ježíka.

22. ROČNÍK -MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN 2020

Memoriál Bohuša Ježíka

USPORIADATEĽ:  Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka, Obce Červený Kláštor a  Lechnica , PIENAP , Štátne lesy TANAPu, Horská záchranná služba, Malý pieninský maratón s.r.o

TERMÍN: 15.9.2020  utorok

PRIHLASOVANIE: je možné výlučne online na http://www.pretekaj.sk/ v termíne od 1.5.2020 do 01.9.2020

Počet účastníkov je limitovaný a prihlasovanie môže byť ukončené aj skôr, po naplnení počtu účastníkov!!!!

Prihláška je platná  po uhradení  štartovného  na účet podľa pokynov pri registrácii platobnou kartou alebo bankovým prevodom 

ŠTARTOVNÉ:  12 EUR  (zahŕňa  medailu, ponožky,štartové číslo,občerstvenie na trati a v cieli a tombolu.

Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia

PREZENTÁCIA: Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka od 08:00-09:30 hod.

ŠTART:  10 :00 hod

TRAŤ: 18 km – povrch trate je kombináciou pevnej  lesnej cesty a asfaltu a vedie prielomom rieky Dunajec

KATEGÓRIE:

  • ženy - beh 18 km
  • muži- beh  18km
  • štafety- beh dvojčlenných tímov 9+9 km 

nie je kategória  Nordic walking !!!

Organizátor umožní prechod prielomu chôdzou pre nebežcov a rodinných príslušníkov  9 km ,ktorých dopraví na obrátku

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV: do  30 min po ukončení bežeckej časti

UPOZORNENIA: 

  1. Účastníci štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov
  2. Počet účastníkov je limitovaný.
  3. Organizátori umožnia vo výnimočných prípadoch prihlásenie v deň 
  4. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
  5. Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície.
  6. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov je zakázané používať počas pretekov slúchadlá a akýkoľvek druh palíc.

Informácie: lsimko@atlas.sk

Organizátor

MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN, o.z.
Kontaktovať organizátora

Malý pieninský maratón 2020