Night Cross Kežmarok

Night Cross Kežmarok

30.06.2017       Kežmarok       www.facebook.com

Nočný terénny beh v okolí Mesta Kežmarok. Povinná výbava čelovka.

1. Ročník - Night Cross /Nočný terénny beh/


Miesto konania:  Mesto Kežmarok a okolie

Usporiadateľ:  Šport pre všetkých Kežmarok o.z. a Mesto Kežmarok

Typ pretekov:   Nočné bežecké preteky v teréne , Nordic Walking

Termíny a trasy:

30.06.2017  piatok
18:30 - 20:30 – Prezentácia a registrácia pretekárov  Hrad Kežmarok
21:00 – štart bežeckých pretekov 6,3km, prevýšenie 218m
21:05 – štart Nordic Walking na 6,3km , prevýšenie 218m
22:00 - Vyhlasovanie výsledkov 

Trať je na 80% po lesných cestách, lúkach zbytok asfalt, tráva.  

 

Štart a cieľ: Mestský hrad Kežmarok 

Vyhodnocovanie a ceny:

Kategórie beh: Vyhodnocujeme prvých 3 pretekárov v  jednotlivých kategóriách.                        

Kategórie NW: Vyhodnocujeme prvých 3 v kategórii MNW (muži) a FNW(ženy)                               

Meranie časov: Fotobunkou v cieli.

Kategórie beh:
M/F - narodení v rokoch 1998 - 1977
M/F40 - nar. v rokoch 1977 - 1968
M/F50 - nar. v rokoch 1967 – 1958 
M60 - nar. v rokoch 1957 +
M -muži  F -ženy,
DORAST - narodení v rokoch 1999-2002

ak vo vekovej kategórií odštartuje menej ako 5 pretekárov títo pretekári budú  „omladení“ a kategória nebude vyhodnotená   /pretekári budú zaradení a vyhodnotení v mladšej kategórii/.

Kategórie NW:
MNW (muži) a FNW(ženy) - narodení v rokoch 1999 +

Občerstvenie: nápoje a drobné občerstvenie v cieli.

Registrácia a platba: 
Prihlášky cez internet (registračný formulár na www.pretekaj.sk ) do 29.06. 2017 12:00
alebo do naplnenia účastníckeho limitu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho limitu. 

Účastnícky limit je 200 športovcov

Platba:

do 15.05.2017 - 7,00€
od 16.05. do 15.06.2017 - 10,00€
od 15.06. a na mieste - 15,00€

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Vekový limit účastníkov: 18 rokov (rok narodenia 1998 a starší), mladší len s písomným súhlasom zákonného zástupcu

Úschova a prevoz batožiny:
K dispozícii budú šatne na prezlečenie v budove školy ZŠ Grundschulle, Hradné námestie. Organizátor nezodpovedá za odložené veci. Šatne slúžia len na prezlečenie.

Účastnícke benefity:
Každý účastník obdrží štartovací balíček, parkovanie zdarma, účastnícku medailu.

Dôležité upozornenie:
Povinnou výbavou je ČELOVKA !!!! Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať pokyny organizátorov. 


Pretekár musí priniesť na registráciu Súhlas dotknutej osoby, ktorý obdržal pri registrácii.

Organizátor

Šport pre všetkých Kežmarok o.z.
Pod lesom 1010/18
06001 Kežmarok
http://sportprevsetkych.sk/
Kontaktovať organizátora

Night Cross Kežmarok