Nočný Kežmarok

Nočný Kežmarok

22.09.2017       Kežmarok       www.facebook.com

Nočný beh centrom mesta Kežmarok 4,2km. Pre deti do 15 rokov je pripravený okruh 1,4km a pre tých najmenších dobrodružná pátračská akcia

II. Ročník – Nočný Kežmarok

/Nočný beh mestom a pátračská akcia/

Miesto konania:        

Mesto Kežmarok a okolie

Usporiadateľ:            

Šport pre všetkých Kežmarok o.z.
Mesto Kežmarok

Typ pretekov:            

Nočné bežecké preteky centrom mesta - 4,2km (3 okruhy)

  • Nordic Walking – 4,2km (3 okruhy)
  • Nočný beh – Žiaci/ Žiačky – 1,4km (1 okruh)
  • Pátračská akcia dvojíc (ďalej len PA) – dĺžku trate ako aj nápovedy prezradíme až na mieste – účastnícky limit 40 dvojíc

Termíny a trasy: 

22.09.2017  Piatok

Beh:

17:30 - 19:30 – Prezentácia a registrácia pretekárov  Radnica Mesta Kežmarok
20:00 – štart všetkých bežeckých pretekov 4,2km
20:01 – štart Nordic Walking na 4,2km
21:30 - Vyhlasovanie výsledkov 

Trať: dlažba,asfalt.  

Pátračská akcia(PA):

17:30 – 18:30 – Prezentácia a registrácia na Pátračskú akciu, v prípade nenaplnenie účastníckeho limitu bude prihlasovanie možné aj počas preteku

19:00 – štart Nočný Kežmarok – Pátračská akcia kategória do 7 rokov, po odštartovaní všetkých pretekárov v tejto kategórii nasleduje kategória 7-12 rokov – každých 5 minút štart 1 dvojice

Štart/cieľ:

Radnica mesta Kežmarok 

Vyhodnocovanie a ceny:

Kategórie beh:

Vyhodnocujeme prvých 3 pretekárov v  jednotlivých kategóriách.

Kategórie NW:

Vyhodnocujeme prvých 3 v kategórii MNW (muži) a FNW(ženy)

Kategórie PA:

Vyhodnocujeme prvé 3 dvojice v jednotlivých kategóriách, v prípade rovnakého času na prvých 3 miestach bude „vedomostná minisúťaž o Kežmarku“ na určenie poradia súťažiacich

Meranie časov:

Fotobunkou v cieli.

Kategórie beh:
M/F - narodení v rokoch 1998 - 1978
M/F40 - nar. v rokoch 1977 - 1968
M50 - nar. v rokoch 1967 – 1958
F50 -  nar. v rokoch 1967 + 
M60 - nar. v rokoch 1957 +
M -muži  F -ženy,

DORASTENCI/DORASTENKY - 2002 – 1999

ŽIACI/ŽIAČKY – 2005 – 2003

PÁTRAČSKÁ AKCIA:

dieťa do 7 rokov + 1 dospelý – vyhodnocujeme 3 dvojice, každý účastník obdrží sladkú odmenu

dieťa od 7 do 12 rokov + 1 dospelý – vyhodnocujeme 3 dvojice, každý účastník obdrží sladkú odmenu
ak vo vekovej kategórií odštartuje menej ako 5 pretekárov títo pretekári budú  „omladení“ a kategória nebude vyhodnotená   /pretekári budú zaradení a vyhodnotení v mladšej kategórii/.

Kategórie NW:

MNW (muži) a FNW(ženy) - narodení v rokoch 1999 +

Kategórie PA:

dieťa do 7 rokov + 1 dospelý – vyhodnocujeme 3 dvojice, každý účastník obdrží sladkú odmenu

dieťa od 7 do 12 rokov + 1 dospelý – vyhodnocujeme 3 dvojice, každý účastník obdrží sladkú odmenu

Občerstvenie:
nápoje a občerstvenie v cieli.

Registrácia a platba:

Prihlášky cez internet (registračný formulár na www.pretekaj.sk ) do 21.09.2017 23:59
alebo do naplnenia účastníckeho limitu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho limitu. 

Účastnícky limit na beh je 200 športovcov na pátračskú akciu 40 dvojíc

Platba:

do 09.08.2017 7,00€
od 10.08. do 09.09.2017 10,00€
od 10.09. a na mieste 15,00€

registračný poplatok na žiacke behy

do 09.09.2017     5,00€
od 10.09. a na mieste 10,00€

registračný poplatok na pátračskú akciu – účastnícky limit na pátračskú akciu je 40 dvojíc

do 22.09.2017 a na mieste 2,00€

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Vekový limit účastníkov: registrácia podľa kategórií, mladistvý pretekár môže so súhlasom usporiadateľa a zákonného zástupcu štartovať vo vyššej kategórií tzv. ostaršenie.

Úschova a prevoz batožiny:

K dispozícii budú šatne na prezlečenie v budove Futbalového štadióna. Organizátor nezodpovedá za odložené veci. Šatne slúžia len na prezlečenie.

Účastnícke benefity:

Behy - Každý účastník obdrží štartovací balíček, parkovanie zdarma, účastnícku medailu.

Pátračská akcia - Každý účastník obdrží štartovací balíček, parkovanie zdarma, symbolickú medailu

Dôležité upozornenie:
Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň

prehlasuje, že bude dodržiavať pokyny organizátorov.  Pretekár musí priniesť na registráciu Súhlas dotknutej

osoby, ktorý obdržal pri registrácii.

Sprievodný program:

Nafukovacia šmýkalka, kapela, cukrová vata, bubeníci Batida

Organizátor

Šport pre všetkých Kežmarok o.z.
Pod lesom 1010/18
06001 Kežmarok
http://sportprevsetkych.sk/
Kontaktovať organizátora

Nočný Kežmarok