Propozície

NOČNÝ POLMARATÓN KOŠICE 2018

ORGANIZÁTOR
Peter Remiáš sskkosice@gmail.com, v spolupráci s:
Mestská časť KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV a podporou partnerov

TERMÍN
5. máj 2018, sobota

ŠTART- CIEĽ
Zelený dvor Reštaurácia, lesopark ( Zelený Dvor 2702/1, 040 13 Sídlisko Ťahanovce - parkovisko (Krematorium ) , restauracia.

17:00 - 17:30 nesúťažné detské behy (bez vzdialenosti)
18:00 h : 5km, 10km
20:15 h : 21 0975 m (povinna čelovka)

ČASOVÝ LIMIT
Limit na 10. km je 1:30 hod. / Limit na 21. km je 02:30 hod.
Preteky budú ukončené v čase 2:30 h. po odštartovaní bežcov. (22:30 h.)

VYHODNOTENIE
5,10 km 19.30h
21 km 22.30h

REGISTRÁCIA

Limit pre medailu + celenku 200 ucastnikov !

*Garantovaných 200 medailí na mieste. Pre registrovaných po 200 nahlasených účastníkov, Vám príde medaila,celenka poštou, až po bežeckom podujatí.

Organizátor má právo, a to aj počas samotnej registrácie, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu alebo upraviť termín jej ukončenia.

KATEGÓRIE
21km
M1 - muži 18-39 rokov
M2 - muži 40-49 rokov
M3 - muži 50 rokov a viac

Z1 - ženy 18-39 rokov
Z2 - ženy 40–49 rokov
Z3 - ženy 50 rokov a viac

5, 10km
M7 – muži 18 rokov a viac - total
Z7 – ženy 18 rokov a viac – total

ŠTARTOVNÉ: 15 €
Štartovné obsahuje aj občerstvenie po skončení preteku. Štartovný poplatok je konečný a nevratný. Štartovné sa nevracia, iba v prípade zrušenia preteku. Registráciu je možné previesť na inú osobu.Registrovať sa možno prostredníctvom online formuláru v udalosti.

Vyzdvihnutie štartového balíčka:

Sobota 5.5.2018 od 16:30 – 17:30 hod v Reštaurácii Zelený dvor.

Nezabudnite si vytlačiť a priniesť so sebou podpísaný Súhlas dotknutej osoby.
Vyzdvihnutie štartových čísiel, ktorí boli registrovaní online na preteky bude možná len na základe uvedeného dokumentu, ktorý Vám bol zaslaný e-mailom. Registrácia bude v restauraciii zeleny dvor.

Ak by niekto nestihal do 17.30 nech zavola na 0915 789 615. Hlavne mimo Košických bežcov. Prosíme o dodržanie termínu registrácie. Pretekári, ktorí si zabudnú vytlačiť dokument si ho musia vyplniť a podpísať na mieste. 

Neúčasť

V prípade Vašej neúčasti nás prosím bezodkladne kontaktujte na sskkosice@gmail.com / 0915 789 615

https://www.facebook.com/events/326180851227435/ a www.nocnypolmaratonkosice.sk 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

17:00 - 17.30 detské nesúťažné behy
18:00 hod štart behu 5km a 10km
19:30 hod vyhodnotenie 5km a 10km behu
19:40 – 19:50 losovanie tomboly
Tombolu si môžu dokupit bezci aj na mieste (viac listkov)
20:15 hod štart  behu na 21km
22:30 hod vyhodnotenie 21km behu

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV
Ceny získavajú prví traja pretekári v každej vekovej kategórii.

OBČERSTVENIE
Pre bežcov behu na 5,10, 21 km bude zabezpečená voda.
Pre všetkých bežcov bude občerstvenie zabezpečené v cieli – voda.

ŠATŇA,wc
K dispozícií bude stan, slúžiaci na úschovu vecí, k dispozícii wc 

MERANIE ČASOV
Pre meranie časov bude elektronicky (čip). Oficiálny čas je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Tento čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY
Protesty sa podávajú ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, spolu s vkladom 10 €, sa podáva rozhodcovskej komisii (jury) písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE
vozidlá Záchrannej služby, policajný doprovod, vozidlá organizačného výboru, lekár

POISTENIE
Všetci Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na toto podujatie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny. Každý Účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA
• Všetci účastníci Podujatia sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
• Štartové číslo pridelené Účastníkovi podujatia je neprenosné na inú osobu. 
• Akýkoľvek doprovod pretekárov na trati (na bicykli, kolobežke, korčuliach, či iným spôsobom) je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na trati je povolený iba pohyb vozidiel a cyklistov označených a s povolením organizátorov. 

Peter Remiáš

Opatovská cesta 121
04001 Košice
Kontaktovať organizátora

Nočný polmaratón Košice