Nočný beh na Spišský hrad 2018

Nočný beh na Spišský hrad 2018

31.05.2018       Spišský hrad      

Atraktívne 4,7 km dlhé nočné preteky s čelovkami so štartom pri Spišskom hrade a cieľom v hrade, ktorý je najväčší v strednej Európe.

NOČNÝ BEH NA SPIŠSKÝ HRAD 2018

ORGANIZÁTOR

Remiáš Peter,Športovostrelecký klub, Ičo : 42106541 sskkosice@gmail.com, 0915 789 615,  Opatovská cesta 121,Košice 04001

TERMÍN

31. máj 2018, štvrtok

ŠTART- CIEĽ

ŠTART parkovisko vzdialené 10 minút pešej chôdze od brány hradu 20:30 h , CIEĽ hrad. Trasa behu bude v okolí hradu s cieľom na hrade.

TRAŤ

Mapa trate

VYHODNOTENIE

Na hrade.

REGISTRÁCIA

Pretekári sa na podujatie registrujú iba On-line, nieje možná registrácia na mieste podujatia. IBA ONLINE.

Štartovné 17€ ( 8€ vstupné na hrad ). Do 30.5.2018 20.00h. Limit 100 bežcov.

Organizátor má právo, a to aj počas samotnej registrácie, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu alebo upraviť termín jej ukončenia.

KATEGÓRIE

4,7 km Muži / Ženy absolútne poradie

Spôsob platby:

Štartovné môžete zaplatiť on-line priamo cez portál pretekaj.sk

Vyzdvihnutie štartového balíčka:

Na mieste behu.

Štvrtok 31.5.2018 od 19:00 – 20:00 hod.

20:30 – uzavretá cesta.

Harmonogram:

19:30 - 20:00     prezentácia bežcov (vyzdvihnutie štartového čísla)
20:30 hod          štart behu
21:30 hod          vyhodnotenie behu
23:00 ukončenie

ODMENY

Víťazi v kategóriach budú vyhlásení iba ak v danej kategórii dobehnú do cieľa aspoň traja pretekári. Ceny získavajú prví traja pretekári v kategórii, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári. V každej kategórii účastnícka medaila po behu. (povinna čelovka)

OBČERSTVENIE

Pre všetkých bežcov bude občerstvenie zabezpečené v cieli –voda,pivo.

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

vozidlá Záchrannej služby, policajný doprovod, vozidlá organizačného výboru, lekár

POISTENIE

Všetci Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na toto podujatie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny. Každý Účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA

  • Všetci účastníci Podujatia sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
  • Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu v rámci Podujatia. Účasť jedného pretekára vo viacerých disciplínach v rámci jedného Podujatia Organizátor nepovolí.
  • Akýkoľvek doprovod pretekárov na trati (na bicykli, kolobežke, korčuliach, či iným spôsobom) je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na trati je povolený iba pohyb vozidiel a cyklistov označených a s povolením organizátorov.

Organizátor

Peter Remiáš
Kontaktovať organizátora

Nočný beh na Spišský hrad 2018