Prešovský pohár v Nordic Walking 2020

Prešovský pohár v Nordic Walking 2020

04.07.2020       Haniska pri Prešove      

Prvý ročník pretekov v Nordic Walking v mestskej rekreačnej zóny Borkút – Haniska pri Prešove. Pripravená je 10 km trať a hobby 3 km trať.

 

Prešovský pohár v Nordic Walking 2020 - Propozície

Názov: Prešovský pohár v Nordic Walking 2020

Z dôvodu epidémie sa podujatie v pôvodnom termíne 9.5.2020 neuskutočnilo. Nový termín pretekov je 4.7.2020.

Dátum: 4. 7. 2020 10:00 štart

Miesto: mestská rekreačná zóna Borkút – Haniska pri Prešove

Popis pretekov: Preteky v Nordic Walkingu

Organizátor: Nordic Walking Prešov, Prešovská univerzita – fakulta športu a OBS Prešov

Podmienky sútaže

 • Preteká sa podľa pravidiel Nordic Walkingu vyhlasených Slovenkou asociáciou Nordic Walking

 • Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Všetci účastníci sú povinní zabespečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Kategórie

 • Muži 10 km
 • A: 18 – 39 rokov
 • B: 40 – 49 rokov
 • C: 50 – 59 rokov
 • D: 60 a viac
 • Ženy 10 km
 • A: 18 – 39 rokov
 • B: 40 – 49 rokov
 • C: 50 – 59 rokov
 • D: 60 a viac
 • Muži Hobby 3 km
 • E: do 55 rokov
 • F: nad 56 rokov

 

 • Ženy Hobby 3 km
 • E: do 55 rokov
 • F: nad 56 rokov

 

Registrácia

Registrácia na preteky cez portál: Pretekaj.sk

Štartovné

Hlavná kategória na 10 km

 • 13 € pre účastníkov prihlásených cez internet s pladbou do 31 . 3. 2020

 • 15 € pre účastníkov prihlásených cez internet s pladbou do 20. 04. 2020

 • 20 € registrácia na mieste

Kategória Hoby Nordic Walking bez nároku na tričko

 • 6 € pre účastníkov prihlásených cez internet s pladbou do 31 . 3. 2020

 • 8 € pre účastníkov prihlásených cez internet s pladbou do 20. 04. 2020

 • 10 € registrácia na mieste

Tričko sa dá objednať objednať za 7 €

 • Študenti fakulty športu 2 € s platbou na mieste bez nároku na tričko a tombolu

Zaplatené štartovné sa nevracia.

Ceny a odmeny

Každý pretekár obdrží:

 • učastnícke tričko

 • učastnícku medailu

 • občerstvenie

 • obed

 • upomienkové predmety od sponzorov

 • tombolový lístok (na bohatú tombolu)

Harmonogram podujatia

8:30 – 9:30 Prezentácia pretekárov

9:40 Ukážka správnej techniky nordic walking akreditovanými inštruktormi

10:00 Štart pretekov na 10 km trať

10:15 Štart pretekárov na 3 km trati

Vyhlásenie výsledkov do pol hodiny po dokráčaní posledného a tombola.

Meranie času a systém štartu:

Pretekári sú označení štartovným číslo vpredu musí byť pripevnené viditeľne počas trvania závodu. Systém štartu bude vo vlnách podľa kategórii. Meranie času bude elektronickou formou.

Občerstvenie:

Na trati: voda

Štart – Cieľ: nápoj, ovocie, obed.

Ocenenie

Pre každú z vyhlasených kategórii budú prví traja odmenení vecnými cenami.

Šatne

Organizátor podujatia zabezpečí priestor na prezlečenie pretekárov a úschovňu batožiny v priestore štartu a cieľa. Organizátor podujatia nezodpovedá za odložené cennosti v batožine pretekárov.

Zdravotná služba

Zdravotníci v priestore štartu a cieľa. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Protesty

Protesty a námietky sa podávajú hlavnému rozhodcovi najneskôr do 10 minút po prejdení pretekára cieľom.

Dôležité upozernenia

Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti s potvrdením o o účasti / súhlas dotknutej osoby, ktoré dostane na email po zaplatení štartovného. Prevzatím štartovného čísla prehlasuje že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať pretek. Počas celého podujatia sa bude dodržiavať zasady fair-play a pokyny organizátorov. Pokiaľ príde počas podmienkám, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a život pretekárov, môže organizátor preteky predčasne ukončiť, prípadne zrušiť.

Organizačný výbor

Predseda: Jozef Šoltés

Členovia: Jozef Tomečko, Lenka Tlučáková, Jozef Fabián, Vladimír Ballek, Juraj Hrabik

Kontakt: Jozef Šoltés t.č. 0908 104 962 , e-mail: jozefsoltes@seznam.cz

 

Organizátor

Jozef Šoltés
Kontaktovať organizátora

Prešovský pohár v Nordic Walking 2020