Prešov Running Series 2023

Prešov Running Series 2023

29.04.2023 - 29.08.2023       Prešov       www.presovrunning.sk

OZ Elite League v spolupráci s mestom Prešov pre vás pripravili prvý ročník bežeckej série, v ktorej navštívite 3 rôzne lokality v Prešove a jeho priľahlých častiach.

Prešov Running Series powered by MOTOR-CAR, 1. ročník  

Miesto podujatia:
3 rôzne lokality v Prešove a jeho priľahlých častiach.

Organizátor

OZ Elite League v spolupráci s mestom Prešov.

Organizačný výbor:
PaedDr. Eva Lange, PhD., Ing. Matúš Marton

Charakteristika podujatia

Bodovaná bežecká séria pozostávajúca z troch súťažných pretekov, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch apríl, jún a august v obľúbených častiach mesta Prešov, ale aj mimo neho. Našim hlavným cieľom je ľudom so záujmom o beh ponúknuť širšiu ponuku behov, ktoré by mohli bežeckej komunite v Prešove pomôcť, aby sa opäť zaktivizovala a nadobudla nový rozmer.

Zapojiť sa do Prešov Running Series môžu všetky skupiny bežcov. Či ide o pravidelných alebo hobby bežcov, každý si nájde kategóriu v ktorej si s ostatnými bežcami a bežkyňami zmeria svoje sily. Každý beh ponúkne 5km určenú skôr pre hobby bežcov a tiež 10km trať, ktorá dokáže preveriť viac elitných či už pravidelných bežcov.

Vyvrcholením série bude posledné tretie podujatie, kde budú vyhodnotené celkové výsledky bežeckej série po kategóriách, kde budú v každej kategórii ocenení prví traja bežci, ktorí z jednotlivých behov získali v súčte najviac bodov.

Termíny a preteky

 1. kolo - 29.4. 2023 – Stars Run Prešov – večerný beh centrom Prešova
 2. kolo – 24.6. 2023 – Sigord Run  – beh z Lodenice Sigord
 3. kolo – 29.8. 2023 – Beh štyroch mostov – beh okolo štyroch mostov Torysy na Sídlisku III.

Podrobné informácie k jednotlivým kolám budú zverejnené samostatne. Každý pretek série bude pozostávať z dvoch behov: Hobby kratšieho nesúťažneho behu a Profi dlhšieho súťažného behu. Dĺžky jednotlivých trás môžu byť upresnené organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.

Trasy pretekov

Budú v dĺžke 5km a 10 km.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prispôsobiť trate/lokality/časy štartu aktuálnym poveternostným, či epidemiologickým podmienkam. V prípade podmienok ohrozujúcich zdravie a život účastníkov, môže organizátor preteky zrušiť. Detailné informácie k jednotlivým kolám a podmienkam účasti budú zverejnené vždy pred konkrétnym termínom pretekov.

Kategórie:

 • 5km:
  • Ženy (od 15 rokov a starší)
  • Muži (od 15 rokov a starší)
 •  10km:
  • muži do 39 rokov 
  • muži 40 - 49 rokov 
  • muži 50 - 59 rokov 
  • muži 60 - 69 rokov
  • muži nad 70 rokov 
  • ženy do 39 rokov
  • ženy 40 - 49 rokov
  • ženy 50 - 59 rokov
  • ženy nad 60 rokov

Pretekári budú priebežne vyhodnocovaní v celkovom poradí ligy a tiež vo svojíich kategóriách po jednotlivých kolách. Výsledky budú uverejnené po každom skončení preteku na stránke www.pretekaj.sk. Celkové vyhodnotenie ligy sa uskutoční na poslednom podujatí 29.8.2023 po ukončení behu v ich zázemí, kde sa budú konať.

(Organizátor si vyhradzujeme právo na zmeny v kategóriách počas jednotlivých behov.)

Systém bodovania

Bodovanie bude podľa poradia v jednotlivých kategóriách (absolútneho poradia) mužov a žien nasledovne:

 • 1.miesto 300 bodov,
 • 2.miesto 270 bodov,
 • 3.miesto 250 bodov,
 • 4.miesto 245 bodov,
 • 5.miesto 240 ....
 • 11.miesto 210,  
 • 12.miesto 207 bodov,
 • 13.miesto 204 bodov, ...
 • 25.miesto 168 bodov,
 • 26.miesto 166 bodov,
 • 27.miesto 164 bodov, …
 • 51.miesto 116 bodov,
 • 52.miesto 115...
 • 165.miesto 2 body,
 • 1 bod všetci ostatní, ktorí dané preteky dokončia

 Celkové vyhodnotenie výsledkov bude stanovené na základe nasledujúcich kritérii:

 1. Počet odbehnutých pretekov,
 2. Počet získaných bodov za umiestnenie v jednotlivých pretekoch,
 3. V prípade rovnosti bodov rozhoduje najlepšie dosiahnuté umiestnenie,
 4. V prípade rovnosti umiestnení rozhoduje umiestnenie v poslednom preteku,

Ceny

Všetci prihlásení bežci získajú po dobehu jednotlivých pretekov na mieru vyrobenú pamätnú medailu. Prvým trom bežcom a bežkyniam vo vypísaných kategóriách budú udelené trofeje, vecné ceny od sponzorov a partnerov podujatia. Pretekári sa musia osobne zúčastniť na vyhodnotení pretekov. Medaily a ceny žiaľ nebude možné posielať poštou.

Občerstvenie

 • Bude zabezpečené na cca 5km a v cieli.

Štartovné

 • Spoločne na celú Prešov Running Series
  • Online - 45€ 
   • Zvýhodnený balíček zahňa štart na všetky 3 podujatia
   • Štartovné číslo s čipom na všetky 3 behy
   • 3x Energy balíček pri prezentácii - pitný režim + športová fit tyčinka.
   • 3 jedinečné kovové medaily Prešov Running Series
   • 3x zaradenie do celkovej TOMBOLY o hodinky Garmin Forerunner 955 a Garmin VENU
    +++ ZADARMO +++
    - Bežecké vrecko Garrett v ktorom nájdete
    - Funkčné tričko v dizajne Prešov Running Series
    - Čelenka GARMIN
    - Športová fľaša na vodu
 • Osobitne na každý beh: Stars Run, Sigord Run, Beh Štyroch Mostov
  • Online – 15€ 
   • Štartovné na jeden beh série obsahuje:
   • Štartovné číslo s čipom
   • Energy balíček pri prezentácii - pitný režim + športová fit tyčinka.
   • Jedinečná kovová medaila Prešov Running Series po dobehnutí
   • Zaradenie do celkovej TOMBOLY o hodinky Garmin Forerunner 955 a Garmin VENU.
 • V deň podujatia počas prezentácie bude registrácia spustená iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit.

 

Registrácia bežca/bežkyne prebehne automaticky po prihlásení sa na celú sériu alebo po prihlásení na jednotlivé preteky. Do celkového hodnotenia bude pretekár zaradený iba po splnení podmienky, že absolvuje všetky 3 pretekov z celej Prešov Running Series. Ale ja na ňom ako sa prihlási. Či spoločne na všetky preteky alebo postupne na jednotlivé preteky. Registrácia na pretek je kompletná až po zaplatení štartovného.

Organizátor si vyhradzuje právo uzavrieť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho limitu. Pokiaľ príde k zneužitiu štartovného čísla (t.j. ak organizátor zistí, že s daným číslom neštartuje účastník, ktorému bolo pridelené podľa štartovnej listiny) nasleduje diskvalifikácia účastníka štartujúceho s daným číslom a tiež na dané číslo pôvodne prihláseného pretekára. Na štarte bude registrácia možná len v prípade voľnej kapacity (usporiadateľ negarantuje pre prihlásených v deň pretekov účastnícke benefity). Pretekár si musí na prezentáciu pred štartom pretekov priniesť doklad totožnosti (prípadne kartičku poistenca) a dodržiavať pokyny organizátora jednotlivých pretekov.  

Ďalšie informácie k štartovnému:
Registrácia na podujatie je kompletná až po zaplatení štartovného. V prípade neuhradenia štartovného do 3 dní od prihlásenia bude pretekár automaticky vyradený zo štartovnej listiny.

Zmeny v registrácii

Zaregistrovaný pretekár môže po prihlásení sa do svojho účtu na pretekaj.sk požiadať vždy 7 dní pred začiatkom príslušného kola o vrátenie štartovného alebo preloženie na ďalšie kolo. Po tomto termíne zmeny v registrácii nie sú možné.

Dôležité upozornenie

Pretekár si musí na prezentáciu pred štartom pretekov priniesť podpísaný „Súhlas dotknutej osoby“, ktorý obdrží ako súčasť potvrdenia o registrácii na svoj email po pridelení štartovného čísla.
Po odovzdaní podpísaného súhlasu bude účastníkovi vydané štartovné číslo.
Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že spĺňa a akceptuje podmienky účasti. Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať všetky opatrenia a pokyny organizátorov.

Kontakt

Facebook: https://www.facebook.com/PresovRunningSeries

Instagram: https://www.instagram.com/presov_running_series/

Email: presovrunningseries@gmail.com

Tel.č.: +421 917 202 607