Račiansky kros 2022 - jeseň

Račiansky kros 2022 - jeseň

23.10.2022       Knižková dolina - Bratislava Rača       racianskykros.sk

Lesný beh na 9 km a 15 km cestičkami Malých Karpát so štartom aj cieľom v amfiteártri v Knižkovej doline, Bratislava - Rača.

Podujatie má limit 300 účastníkov spolu pre 9km aj 15km beh.

Lesný beh cestičkami Malých Karpát s traťami 9 km a 15 km a detské behy.

Organizátor: PERUN o.z.
Miesto: amfiteáter, Knižková dolina, Bratislava – Rača, klik na mapu.

Termín: nedeľa 23. 10. 2022
              štart na 15 km o 10:00 hod. a na 9 km o 10:10 hod.
              štart detských behov od 10:15 hod. ( predškoláci: 100m, 1.stupeň: 200m, 2.stupeň: 400m )

Registrácia: limit 300 bežcov spolu pre obe trate ( prihlášky sú platné až po úhrade štartovného )
online vopred do 21.10.2022 do 23:00

 https://pretekaj.sk/sk/podujatia/racianskykros2022jesen

na mieste v deň podujatia bude registrácia možná len do naplnenia limitu 300 účastníkov

Detské behy: zdarma a registrácia buď vopred online alebo na mieste v deň preteku
                       kategórie a traťe: predškoláci: 100m, 1.stupeň: 200m, 2.stupeň: 400m

Štartovné: prihlásení online vopred do 21. 10. 2022 suma 15 €, kartou alebo bankovým prevodom podľa pokynov z registračného systému
                  prihlásení na mieste suma 20 € možná len do naplnenia limitu 300 účastníkov

Prezentácia: od 8:30 do 9:45 v deň podujatia na mieste štartu/cieľa

Vzdialenosť: 15,2 km / 446 m prevýšenie, mapka trate na stiahnutie https://pretekaj.sk/sk/trate/492

ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko(390), Zbojníčka(410), Bystrické(415), Pod Pánovou lúkou, Malý Slavín, Malinský vrch (420), U Slivu, Pánova lúka (390), Vypálenisko (390), Malá Baňa (350), Knižková dolina( 205 m.n.m.) - CIEĽ
Kategórie: muži M (do 39r.), M40 (40.r-49r.) a M50 (50r.-59r.), M60 (nad 60r.), ženy Z (do 39r.), Z40 (40r. - 49r.) a Z50 (nad 50r.)

Vzdialenosť: 8,8 km / 320 m prevýšenie, mapka trate na stiahnutie https://pretekaj.sk/sk/trate/493
ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko(390), Zbojníčka(410), Pánova lúka (390), Pod Pánovou lúkou, Pánova lúka (390),Vypálenisko (390), Malá Baňa (350), Knižková dolina( 205 m.n.m.) - CIEĽ
Kategórie: M9 (muži) a Z9 (ženy) s prepočtom podľa vekového koeficientu

VEK ŽENY MUŽI VEK ŽENY MUŽI VEK ŽENY MUŽI VEK ŽENY MUŽI
11 0,8894 0,8434 31 0,9982 0,9952 51 0,8431 0,8676 71 0,6252 0,7230
12 0,9091 0,8675 32 0,9963 0,9922 52 0,8322 0,8606 72 0,6143 0,7134
13 0,9266 0,8894 33 0,9937 0,9885 53 0,8213 0,8536 73 0,6034 0,7031
14 0,9419 0,9091 34 0,9904 0,9840 54 0,8104 0,8465 74 0,5925 0,6923
15 0,9550 0,9266 35 0,9864 0,9788 55 0,7995 0,8395 75 0,5816 0,6808
16 0,9670 0,9419 36 0,9817 0,9729 56 0,7886 0,8324 76 0,5707 0,6687
17 0,9790 0,9550 37 0,9764 0,9662 57 0,7777 0,8254 77 0,5598 0,6559
18 0,9893 0,9670 38 0,9703 0,9592 58 0,7668 0,8184 78 0,5489 0,6425
19 0,9961 0,9790 39 0,9635 0,9521 59 0,7559 0,8113 79 0,5380 0,6285
20 0,9996 0,9893 40 0,9561 0,9451 60 0,7450 0,8043 80 0,5263 0,6138
21 1,0000 0,9961 41 0,9479 0,9380 61 0,7341 0,7972 81 0,5135 0,5985
22 1,0000 0,9996 42 0,9391 0,9310 62 0,7232 0,7902 82 0,4997 0,5825
23 1,0000 1,0000 43 0,9193 0,9240 63 0,7123 0,7832 83 0,4848 0,5660
24 1,0000 1,0000 44 0,9193 0,9169 64 0,7014 0,7761 84 0,4688 0,5488
25 1,0000 1,0000 45 0,9085 0,9099 65 0,6906 0,7691 85 0,4518 0,5309
26 1,0000 1,0000 46 0,8976 0,9028 66 0,6797 0,7620 86 0,4337 0,5124
27 1,0000 1,0000 47 0,8867 0,8958 67 0,6688 0,7550 87 0,4146 0,4933
28 1,0000 0,9999 48 0,8758 0,8888 68 0,6579 0,7479 88 0,3944 0,4735
29 1,0000 0,9991 49 0,8649 0,8817 69 0,6470 0,7402 89 0,3731 0,4531
30 0,9994 0,9975 50 0,8540 0,8747 70 0,6361 0,7319 90 0,3508 0,4321

Rozhodujúci je rok narodenia.

Občerstvenie: v cieli: pomazánky s kváskovým chlebom, uhorka, bábovka, voda, iontový nápoj, limonáda, banán, chipsy, soľ, sladkosť

                         na trati: v polovici a 11 km: voda, iontový nápoj, limonáda, banán, chipsy, soľ, sladkosť

Ceny: prví traja v kategóriách dostanú trofeje a vecné ceny, vyhlasovanie výsledkov okolo 12:30 h.

Tombola: losovanie po vyhlásení výsledkov okolo 12:45 h.
Kontakt: Rasťo Uličný, tel.: 0907 397 379, email: racianskykros@gmail.com

Ako sa tam dostať: Klik na mapu alebo autom zo smeru z centra Bratislavy zo Žitnej odbočíte vľavo (zo smeru Pezinok z Púchovskej odbočíte vpravo) na Detviansku a po 550m na kruhovom objazde odbočte na 2. odbočke na Alstrovu a po 280m odbočte vpravo do Knižkovej doliny a potom už len 300m rovno alebo Autobusom č. 56 na zastávku Barónka.

Upozornenie: Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratené alebo odcudzené veci účastníkov. Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť.