Račiansky kros 2023 - leto

Račiansky kros 2023 - leto

11.06.2023       Knižková dolina - Bratislava Rača       www.racianskykros.sk

Lesný beh na 9,5 km a 16 km cestičkami Malých Karpát so štartom aj cieľom v amfiteártri v Knižkovej doline, Bratislava - Rača.

Podujatie má limit 300 účastníkov spolu pre 9,5km aj 16km beh.

Lesný beh cestičkami Malých Karpát s traťami 9 km a 16 km a detské behy.

Organizátor: PERUN o.z.
Miesto: amfiteáter, Knižková dolina, Bratislava – Rača, klik na mapu.

Termín: nedeľa 11. 6. 2023
štart na 16 km o 10:00 hod. a na 9,5 km o 10:10 hod.
štart detských behov od 10:15 hod. ( 1r.-5r. = 100m, 6r.-9r. = 200m, 10r.-15r. = 400m )

Registrácia:                                                                                                                                                                                                  Online na Pretekaj.sk. a bude ukončené 9.6.2023 o 24:00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu300 bežcov spolu pre obe trate ). Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám aj email s potvrdením. Ak nezvolíte platbu kartou, príde vám email s inštrukciami k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA).
Za prihláseného sa považuje pretekár až po uhradení štartovného.

Detské behy:                                                                                                                                                                                               zdarma a registrácia buď vopred online alebo na mieste v deň preteku
kategórie a traťe: 1r.-5r. = 100m, 6r.-9r. = 200m, 10r.-15r. = 400m

Štartovné:                                                                                                                                                                                                prihlásení online vopred do 8. 6. 2023 suma 18 €, kartou alebo bankovým prevodom podľa pokynov z registračného systému
prihlásení  9. 6. a neskôr suma 25 €

Prezentácia: od 8:30 do 9:45 v deň podujatia na mieste štartu/cieľa

Meranie času a výsledky:
Časomiera bude zabezpečená čipovým RFID systémom RaceMeter.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke Pretekaj.sk. Taktiež Vám pošleme email s výsledným časom a predbežným celkovým umiestnením a aj vo svojej kategórii.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Súčasťou štartového čísla je aj nevratný čip na meranie času. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa a bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný ( DSQ ).

Značenie tratí:
Trate sú značené našim jedinečným značením, čo sú čierne šípky na modrom alebo magentovom podklade pripevnené na stromoch, spravidla po pravej strane.
Šípka smerujúca doprava, alebo doľava znamená, že sa blíži zmena smeru. Šípka smerujúca hore, znamená že na ďalšej križovatke sa beží ďalej rovno.

Vzdialenosť: 16 km / 503 m celkové stúpanie, mapka trate a súbory (gpx/tcx) na https://www.strava.com/routes/3100765794468297156

ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko(390), Zbojníčka(410), Bystrické(415), Pod Pánovou lúkou, Malý Slavín, Malinský vrch (420), U Slivu, Pánova lúka (390), Vypálenisko (390), Malá Baňa (350), Knižková dolina( 205 m.n.m.) - CIEĽ
Kategórie: muži M (do 39r.), M40 (40.r-49r.) a M50 (50r.-59r.), M60 (nad 60r.), ženy Z (do 39r.), Z40 (40r. - 49r.) a Z50 (nad 50r.)

Vzdialenosť: 9,5 km / 335 m celkové stúpanie, mapka trate súbory (gpx/tcx) https://www.strava.com/routes/3100784482064789326
ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko(390), Zbojníčka(410), Pánova lúka (390), Pod Pánovou lúkou, Pánova lúka (390),Vypálenisko (390), Malá Baňa (350), Knižková dolina( 205 m.n.m.) - CIEĽ
Kategórie: M9 (muži) a Z9 (ženy) s prepočtom podľa vekového koeficientu

VEK ŽENY MUŽI VEK ŽENY MUŽI VEK ŽENY MUŽI VEK ŽENY MUŽI
11 0,8894 0,8434 31 0,9982 0,9952 51 0,8431 0,8676 71 0,6252 0,7230
12 0,9091 0,8675 32 0,9963 0,9922 52 0,8322 0,8606 72 0,6143 0,7134
13 0,9266 0,8894 33 0,9937 0,9885 53 0,8213 0,8536 73 0,6034 0,7031
14 0,9419 0,9091 34 0,9904 0,9840 54 0,8104 0,8465 74 0,5925 0,6923
15 0,9550 0,9266 35 0,9864 0,9788 55 0,7995 0,8395 75 0,5816 0,6808
16 0,9670 0,9419 36 0,9817 0,9729 56 0,7886 0,8324 76 0,5707 0,6687
17 0,9790 0,9550 37 0,9764 0,9662 57 0,7777 0,8254 77 0,5598 0,6559
18 0,9893 0,9670 38 0,9703 0,9592 58 0,7668 0,8184 78 0,5489 0,6425
19 0,9961 0,9790 39 0,9635 0,9521 59 0,7559 0,8113 79 0,5380 0,6285
20 0,9996 0,9893 40 0,9561 0,9451 60 0,7450 0,8043 80 0,5263 0,6138
21 1,0000 0,9961 41 0,9479 0,9380 61 0,7341 0,7972 81 0,5135 0,5985
22 1,0000 0,9996 42 0,9391 0,9310 62 0,7232 0,7902 82 0,4997 0,5825
23 1,0000 1,0000 43 0,9193 0,9240 63 0,7123 0,7832 83 0,4848 0,5660
24 1,0000 1,0000 44 0,9193 0,9169 64 0,7014 0,7761 84 0,4688 0,5488
25 1,0000 1,0000 45 0,9085 0,9099 65 0,6906 0,7691 85 0,4518 0,5309
26 1,0000 1,0000 46 0,8976 0,9028 66 0,6797 0,7620 86 0,4337 0,5124
27 1,0000 1,0000 47 0,8867 0,8958 67 0,6688 0,7550 87 0,4146 0,4933
28 1,0000 0,9999 48 0,8758 0,8888 68 0,6579 0,7479 88 0,3944 0,4735
29 1,0000 0,9991 49 0,8649 0,8817 69 0,6470 0,7402 89 0,3731 0,4531
30 0,9994 0,9975 50 0,8540 0,8747 70 0,6361 0,7319 90 0,3508 0,4321

Rozhodujúci je rok narodenia.

Občerstvenie:                                                                                                                                                                                                       v cieli: pomazánky s kváskovým chlebom, uhorka, bábovka, voda, iontový nápoj, limonáda, banán, chipsy, soľ, sladkosť                             na trati ( na 9,5km trati bude na 4,5 km a na 16km trati bude 2x a to na 6,5 km a 11.km ): voda, iontový nápoj, limonáda, banán, chipsy, soľ, sladkosť

Ceny: prví traja v kategóriách dostanú trofeje a vecné ceny, vyhlasovanie výsledkov okolo 12:30 h.

Tombola: losovanie po vyhlásení výsledkov okolo 12:45 h.

Šatňa a úschovňa :
V priestore amfiteátra bude vyhradená miestnosť ako spoločná prezliekáreň kde bude možné si nechať veci ale na vlastnú zodpovednosť. Úschovňa bude len na malé cennosti v pristore stánkov s občerstvením.

Parkovanie:
Kapacita parkovísk v okolí amfiteátra je obmedzená. Preto žiadame účastníkov aby si radšej nechali autá doma a použili na prepravu MHD. Najbližšia zastávka MHD je Barónka autobusovej linky 56 a pešo je to k amfiteátru 800 m.
Ak sa doprave autom nedokážete vyhnúť, vaše možnosti parkovania sú nasledovné:
Najväčšie parkoviská sú:
Parkovisko nad amfiteátrom
Parkovisko vedľa kúpaliska

Ako sa tam dostať: Klikni na mapu alebo autom zo smeru z centra Bratislavy zo Žitnej odbočíte vľavo (zo smeru Pezinok z Púchovskej odbočíte vpravo) na Detviansku a po 550m na kruhovom objazde odbočte na 2. odbočke na Alstrovu a po 280m odbočte vpravo do Knižkovej doliny a potom už len 300m rovno.

Pravidlá:
Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu. 
Za štart maloletého, nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca, ktorý je povinný odovzdať podpisaný reverz.

Upozornenie:                                                                                                                                                                                       Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, pandémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: Rasťo Uličný, tel.: +421 907 397 379, email: racianskykros@gmail.com