Výsledky 2016

Celkové
poradie
Št.
číslo
Priezvisko Meno Mesto/Klub Kat. Štát Čas
1 24 Halik Ján Poprad S Slovensko 0:26:55
2 29 Lacuš Miroslav CK MŠK Kežmarok M Slovensko 0:27:05
3 7. Hrebertár Tomáš Vyšný Kubin M Slovensko 0:27:09
4 4 Ma taj Ondrej Banská Štiavnica M Slovensko 0:27 32
5 20 Grudzien Kryzstol Ustron S Poľsko 0:27 35
6 22 Juhaniak Kamil CK Rimaská Sobota M Slovensko 0:29 32
7 30 Vojtičko Denis CK MŠK Kežmarok J Slovensko 0:31 28
8 35. Prdn Ján CK Liptovský Mikuláš M Slovensko 0:31 55
9 5. Ranto Martin Martin S Slovensko 0:31 55
10 17. Uličný Martin Kežmarok CK MŠK J Slovensko 0 3347
11 23 Oravec Patrik Spišská Belá M Slovensko 0 34 27
12 14 Klucha Vladimír Kamienka S Slovensko 0.34 27
13 19 Lisort Marián Smi S Slovensko 034 33
14 26 Závacký Vladimír Svil S Slovensko 035 43
15 8 Papp Juraj   S Slovensko 0 36 14
16 18 Gergoly Michael Stará Ľubovňa M Slovensko 0 36 27
17 37 llčin Jaroslav Poprad M Slovensko 03727
18 34 Vcreb Miroslav Wittona Liptovský Mikuláš S Slovensko 0:37 56
19 3. Skandíková Barbara Poprad • Tatry cyclíng 2 Slovensko 0 38 17
20 6. Švík Miroslav Košice J Slovensko 0 38 30
21 16. MiCbnowski Grzcgorz Poľsko S Poľsko 0 38 38
22 9 Oemko Gabnel   S Slovensko 0 39 42
23 25. Danko Michal Kežmarok M Slovensko 0.40 06
24 28 Hudák Ivan Liptovský Ondrej J Slovensko 041 18
25 27. Gcrbol Zdeno Snina S Slovensko 041 19
26 21 Fabišin Stavom ir Košice S Slovensko 0:42 40
27 1. Marko Andrej 2iar nad Hronom M Slovensko 0 44 SI
28 10 Fatun Martin Poprad M Slovensko 0 46 46
29 32. Girášek Ľubomír Stropkov M Slovensko 0 48 07
30 13 Pavlik Tomáš Poprad M Slovensko 0 48 38
31 33 Sakarová Martina Stropkov 2 Slovensko 0 50 42
32 12 Hogcr Marek Poprad S Slovensko 0:51 10
33 11. Justh Marián Poprad M Slovensko 0 51 31
34 36 Gašpár Ľubomír   S Slovensko 0 51 55
35 2 Hrtcerták Rastislav Poprad M Slovensko 0 52 54
36 31 Džadon Martin Kežmarok S Slovensko 0 58 41
37 15. Geročová Hana Poprad Ž Slovensko 1 03 53

Zdroj: https://ckcyklosport.blogspot.sk/2016/06/sliezsky-vrchar-2016vysledky.html