Spoznaj sám seba 2021

Spoznaj sám seba 2021

01.05.2021 - 04.12.2021       Banský región       nordicwalker.online

Spoznaj sám seba – finišerská výzva pre nordic walkerov, bežcov a cyklistov v roku 2021. Podstatou výzvy je absolvovanie historicky známej Barborskej cesty. Trasa pozostáva s deviatich etáp, ktoré sú vyšpecifikované v popise trasy. Okrem poznávania krásnej slovenskej prírody, historických miest a kultúrnych pamiatok je to príležitosť poznať najmä sám seba. Svoju telesnú i psychickú kondíciu, myslenie i hodnoty.

Spoznaj sám seba – finišerská výzva pre nordic walkerov, bežcov a cyklistov v roku 2021

1) IDENTIFIKÁCIA PODUJATIA

Názov: Spoznaj sám seba –  finišerská výzva v roku 2021

Termín konania od 1.5.2021 do 4.12.2021

Miesto: Slovensko

Popis pretekov: Podstatou výzvy je absolvovanie historicky známej Barborskej cesty technikou nordic walking, behom, alebo na bicykli. Trasa pozostáva s deviatich etáp, ktoré sú vyšpecifikované v popise trasy. Okrem poznávania krásnej slovenskej prírody, historických miest a kultúrnych pamiatok je to príležitosť poznať najmä sám seba.  Svoju telesnú i psychickú kondíciu, myslenie i hodnoty. 

Organizátor: Občianske združenie Banský Región – Terra Montanae, internetový portál NordicWalker.Online a OZ Budúcnosť je zdravý život. 

2) PODMIENKY ÚČASTI

Výzvy sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov. Osoby mladšie len v sprievode dospelej osoby, ktorá to potvrdí na prihláške účastníka.

Celú cestu je povinný a absolvovať účastník technikou nordic walking s nordic walking palicami, behom, alebo na bicykli.

Účastník svojou prihláškou potvrdzuje, súhlasí s podmienkami výzvy a zároveň uhradí zvolený štartovný balíček.

Každú z etáp môže účastník absolvovať samostatne, ale je možné etapy spojiť. Rozdelenie niektorej z etáp nie je prípustné a takýto prechod nebude považovaný za splnenie podmienok výzvy. Pre splnenie podmienok výzvy musí účastník absolvovať všetkých 9 etáp trasy chronologicky za sebou (od 1-9).

Účastníci  štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť. Všetci  účastníci  sú  povinní  zabezpečiť  si  individuálne  zdravotné  poistenie. 

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou osôb  na podujatí.

3) KATEGÓRIE

Bez vekových kategórií

4) POPIS A MAPA TRATE

Dĺžka :                         celková dĺžka 200 km
Prevýšenie:     

Najvyšší bod: Skalka (1220 m n. m.)

Najnižší bod: most nad riekou Hron (250 m n. m.)

Max. prevýšenie: 801 m (profil) (2. etapa, Harmanec – Skalka)

Max. stúpanie: 38% (5.etapa, 5 km za Repišťom do BŠ)

Max. klesanie: 39% (profil) (7.etapa, zostup z Pustého hradu

Povrch : nespevnený povrch -  lesné a štrkové  chodníky, asfaltové cesty a chodníky

5) REGISTRÁCIA A ŠTARTOVNÉ

Registrácia na preteky  cez partnerský portál www.pretekaj.sk  

25,00 € pre účastníkov prihlásených s veľkým balíkom 

15,00 € pre účastníkov prihlásených s malým  balíkom

Registrácia na mieste nie  je možná.

Platba:
Spôsob platby a pokyny pre platbu si zvolíte pri procese registrácie, prosím riaďte sa pokynmi, ktoré vám zobrazí registračný systém a ktoré obdržíte v e-maily. Dostupné sú tieto možnosti: 

Úhrada platobnou kartou VISA alebo MasterCard

Platba cez bankový prevod.

Každý pretekár obdrží:

V cene Veľkého Balíka je ...

 • Bedeker - sprievodca na Barborskej ceste
 • upomienkový predmet - odznak
 • pamätná medaila (odovzdáva sa po prejdení celej trasy)
 • certifikát o prejdení celej trasy
 • účastník, ktorý prejde celú trasu bude zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny
 • príspevok 1 euro na podporu údržby trás

V cene Malého Balíka je ...

 • Bedeker - sprievodca na Barborskej ceste
 • upomienkový predmet - odznak
 • certifikát o prejdení celej trasy
 • účastník, ktorý prejde celú trasu bude zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny
 • príspevok 1 euro na podporu údržby trás

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade choroby alebo zranenia po dohode s organizátorom môže účastník  za seba  nominovať iného účastníka. 

6) HARMONOGRAM PODUJATIA

Pre splnenie podmienok výzvy musí účastník absolvovať všetkých 9 etáp trasy chronologicky za sebou (od 1-9). čo doloží:

Fotografiou účastníka v aktuálnom čase na mieste kontrolného bodu podľa trasy. Foto je potrebné poslať na e-mail: nordicwalkeronline@gmail.com, alebo nám poslať odkaz, kde je uverejnené (facebook, instagram ...). 

 

7) MERANIE ČASU A SYSTÉM ŠTARTU

Štartuje každý samostatne podľa svojej kondície, chuti a počasia.

8) OBČERTSVENIE

Občerstvenie organizátor nezabezpečuje.

Účastníkom sa odporúča vziať si so sebou dostatočné množstvo vody a vhodných potravín na doplnenie energie (energetická tyčinka, ovocie, čokoláda).

Okrem toho je možné  využiť stravovanie a ubytovanie v zariadeniach vyznačených na trase.

9) PROTESTY

Protesty a námietky sa podávajú organizátorovi  najneskôr po prejdení účastníka  cieľom samostatnej etapy.

10) OCENENIA

Všetci účastníci, ktorí absolvujú v stanovenom období celú trasu v súlade s podmienkami týchto propozícií budú zaradení do žrebovania o hodnotné ceny. Žrebovanie sa uskutoční po skončení sezóny (5.12.2020).

Žrebovanie jednotlivcov, ktorý prešli celú trasu Barborskej cesty (nordic walkeri, bežci, cyklisti)

 • 1.cena - darčekový poukaz v hodnote 100 €.
 • 2.cena - balíček doplnkov výživy od značky XS™ Sports Nutrition v hodnote 20 €. Sponzor ceny je internetový portál NordicWalker.Online (https://nordicwalker.online/).
 • 3.cena - balíček kávy od značky Dúšok + darčekový poukaz v celkovej hodnote 15€. Sponzor ceny je kaviareň Dúšok v Banskej Bystrici (https://www.kaviarendusok.sk/).

11) Dôležité upozornenia

Účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje podujatia  na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať podujatie  a že bude počas celého  dodržiavať zásady fair-play a pokyny organizátorov.

Každý účastník je povinný poskytnúť pomoc inému , ktorý sa ocitne na trati v stave núdze.

Organizátori si vyhradzujú právo zmeny času a miesta konania podujatia, prípadne úpravu propozícií, trasy pretekov a iných skutočností, vplývajúcich na organizáciu a priebeh pretekov v dôsledku nepredvídateľných skutočností a pre zachovanie bezpečnosti a zdravia účastníkov podujatia. Pokiaľ príde počas podujatia k podmienkam, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a život pretekárov, môže organizátor konanie podujatia dočasne obmedziť resp. zrušiť. 

 

O TRASE BARBORSKÁ CESTA

Celá trasa má 9 etáp, spolu 200 km.

 1. etapa Banská Bystrica – Staré Hory 21,9 km. Na trase sú štyri kontrolne body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.
 2. etapa Staré Hory – Skalka 27,6 km. Na trase je šesť kontrolný bodov (zastavení), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.
 3. etapa Skalka – Kremnica 18,6 km. Na trase sú štyri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy. 
 4. etapa Kremnica – Sklené Teplice 28,3 km. Na trase sú tri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.
 5. etapa Sklené Teplice – Banská Štiavnica 12,3 km. Na trase sú tri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.
 6. etapa Banská Štiavnica – Bacúrov 27,6 km. Na trase je päť kontrolných bodov (zastavení), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.
 7. etapa Bacúrov – Zvolen 16,2 km. Na trase sú štyri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.
 8. etapa Zvolen – Sampor 11,7 km. Na trase sú tri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy. 
 9. etapa Sampor - Banská Bystrica 22,3 km. Na trase sú štyri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy. 

Najvyšší bod: Skalka (1220 m n. m.)

Najnižší bod: most nad riekou Hron (250 m n. m.)

Max. prevýšenie: 801 m (profil) (2. etapa, Harmanec – Skalka)

Max. stúpanie: 38% (5.etapa, 5 km za Repišťom do BŠ)

Max. klesanie: 39% (profil) (7.etapa, zostup z Pustého hradu

Povrch : nespevnený povrch -  lesné a štrkové  chodníky, asfaltové cesty a chodníky

 

„Poznávaj seba samého...“

„Poznávaj to, čo vybudoval človek...“

„Poznávaj to, čo vybudovala príroda...“

 

Viac informácii o Barborskej Ceste nájdete na https://barborskacesta.sk/

Organizátor

Občianske združenie Budúcnosť je zdravý život
Námestie Ludvika Svobodu 6828/14
97409 Banská Bystrica
http://www.nordicwalking.top/
Kontaktovať organizátora

Spoznaj sám seba 2021