Tatra Cross Run 2016

Tatra Cross Run 2016

29.10.2016       Tatranská Štrba       www.facebook.com

Prekážkový beh Tatra Cross Run v nádhernom podtatranskom prostredí organizuje Sport Club R.M. v spolupráci s penziónom Medvedica

Milí športoví priatelia,

29.10.2016 sa uskutoční športové podujatie,terénny prekážkový beh pod názvom Tatra Cross Run. Prosím, prečítajte si dôležité informácie pre všetkých pretekárov a vo vlastnom záujme sledujte webstránku www.pretekaj.sk a Facebook Tatra Cross Run Udalosť.

Registrácia, preberanie štartových čísel a RFID čipu

Nezabudnite si vytlačiť a priniesť so sebou podpísaný Súhlas dotknutej osoby, ktorý ste obdržali emailom. Ak Vám súhlas neprišiel, skontrolujte si prosím priečinky nevyžiadanej pošty/spamu/.                                                                                                                                                              

Vyzdvihnutie štartových čisiel pretekárov, ktorí boli registrovani online na pretek bude možné na základe uvedeného dokumentu v deň preteku na vyznačenom mieste v areáli penziónu Medvedica od 8.30 hod.

Registrácia nových pretekárov bude možná v deň preteku od 8:00 na vyznačenom mieste pre registráciu nových pretekárov v areáli penziónu Medvedica.

Odporúčame prísť na prezentáciu minimálne 1,5 hod. pred štartom Vašej vlny.Prosíme  o dodržanie termínu registrácie. Pretekári, ktorí si zabudnú vytlačiť dokument si ho musia vyplniť a podpísať na mieste.Pretekári mladší ako 18 rokov musia mať dokument podpísaný zákonným zástupcom.

Štartové číslo obsahuje aj RFID čip, ktorý v žiadnom prípade nedeformujte ani neodlepujte. Pretekári musia mať číslo umiestnené v hornej časti tela vpredu. Pretekári, ktorí nedodržia toto pravidlo môžu byť diskvalifikovaní.

Šatňa ako aj úschovňa sa nachádza v budove za penziónom Medvedica  - so samostatným vstupom, na prízemí- k dispozícii budú v deň pretekov v čase od 8.30 hod. V tejto budove sa taktiež nachadzajú toalety a sprchy.

Pohyb po trati a priebeh preteku

V prípade preukázateľného nedodržania predpísanej trate, nerešpektovania príkazov organizátorov a nimi povereného ( označeného) personálu na trati a prekážkach alebo v prípade narušenia bezpečnosti účastníkov alebo divákov sú organizátori oprávnení zakázať účastníkovi pokračovanie v pretekoch a diskvalifikovať ho.

Prosím, pozrite si plán podujatia a mapy tratí na stránke fb - Tatra Cross Run Udalosť. Za poslednou odštartovanou vlnou prejde trať poverený personál.

Mapa trate

Žiadame Vás, aby ste z bezpečnostných dôvodov nepoužívali slúchadlá do uší.

Parkovanie je možné na určených miestach a v okolí. Parkovanie je v tento deň bezplatné a prípadné priestupky bude štandardne riešiť polícia. Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov a polície.

Sprevádzanie účastníkov pretekov inými osobami po trati podujatia so zvieratami alebo na iných prepravných prostriedkoch je zakázané a môže mať za následok diskvalifikáciu.  Na prepravných prostriedkoch sa môže po trati pohybovať len organizátor, prípadne ním poverený ( označený) personál a záchranná služba. Diváci majú vstup do areálu preteku do okolia trate vstup zadarmo.

Každý pretekár obdrží v cieli účastnícku medailu, tričko s logom preteku, ovocie, čaj - vodu. Pretekári ktorí budú prihlásený do 23.10 2016 - teplé jedlo.

Vyhodnotenie je plánované cca o 15.00 hod. a uskutoční sa na hlavnom pódiu v areáli penziónu Medvedica.V priebehu celého podujatia je zabezpečený zábavný a športový program pre dospelých ale aj pre deti o vecné ceny od partnerov podujatia.O Vaše deti sa postarajú profesionální animátori.

Pretek sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou na podujatí Tatra Cross Run. Tešíme sa na Vašu účasť -  organizačný tím Tatra Cross Run.

Organizátor

Sport club R.M.
Svätoplukova 29
05801 Poprad
Kontaktovať organizátora

Tatra Cross Run 2016