Nočný Kežmarok


Nočný Kežmarok, možnosť získať žltú medailu s červenou stuhou, pretekári ktorí, boli zaregistrovaní a nevyužili štartovné si môžu vyžiadať poukaz na bezplatný štart na adrese sportprevsetkychkk@gmail.com

Virtuálne preteky - Kežmarok Running Tour 2017

Nočný Kežmarok