Virtuálne preteky Vysoké Tatry 2019

Virtuálne preteky Vysoké Tatry 2019

01.03.2019 - 31.12.2019       Vysoké Tatry       www.virtualnepreteky.sk

4. ročník virtuálnych pretekov prebieha na vybraných trasách v regióne Vysokých Tatier. Všetky trasy je možné absolvovať behom, chôdzou, NW a trasu na Sliezsky dom aj na bicykli resp. v zime aj na lyžiach. Svojou účasťou získate možnosť vyhrať športové hodinky GARMIN FORERUNNER 245 MUSIC (na zaradenie do žrebovania je nutné absolvovať preteky do 31.12.2019). Zároveň svojou registráciou podporíte značenie a údržbu tatranských bežeckých a NW trás.

Všeobecné informácie:

4. ročník virtuálnych pretekov prebieha do 31.12.2019 na vybraných bežeckých/nordic walking, skialpových, cyklo trasách v lokalitách Vysokých Tatier. Svojou účasťou získate možnosť vyhrať skvelé športové hodinky GARMIN (na zaradenie do žrebovania je nutné absolvovať preteky do 31.12.2019). Zároveň svojou registráciou podporíte značenie a údržbu tatranských bežeckých a NW trás.

Každý záujemca si môže vybrať z ponúkaných trás tú, ktorá mu vyhovuje najviac (ale kľudne aj všetky) a absolvovať ju v čase podľa vlastného uváženia. Podmienkou účasti je registrácia cez stránku tatryvpohybe.sk, zmeranie svojho výkonu pomocou hodiniek s GPS alebo pomocou mobilného telefónu. 

Trasu si treba pred začiatkom svojho preteku naštudovať a v prípade potreby aj vziať so sebou mapu alebo si mapu nahrať do mobilnej aplikácie, ktorá podporuje zobrazenie GPX súborov.

Pri registrácii si podľa popisu môžete zvoliť základné štartovné s možnosťou zaradenia do zlosovania o hodinky GARMIN alebo štartovné s balíčkom s darčekmi, prípadne aj medailou (podľa dostupnosti a trate). Obsah štartovacích balíčkov je popísaný pri registrácii na jednotlivých trasách, kde nájdete aj informáciu o možnosti ich vyzdvihnutia. POZOR - počet štartovacích balíčkov je limitovaný, t.j. v prípade, že sa na konkrétnej trase balíčky minú, bude danú trasu možné absolvovať len so základnou registráciou. 

CENY:

Hlavnou cenou virtuálnych pretekov 2019 sú športové hodinky GARMIN FORERUNNER 245 MUSIC. Táto cena bude vylosovaná v rámci 3. kola Zimnej bežeckej série v januári 2020 spomedzi všetkých účastníkov pretekov. Do žrebovania budú zapojení pretekári, ktorí sa zaregistrovali na ktorúkoľvek trasu a nahrali záznam o jej absolvovaní. Každému záznamu bude zodpovedať jeden žreb v losovaní, t.j. pretekár, ktorý absolvuje viac tratí bude do žrebovania zapojený viackrát.

Ďalšie ceny: 
- cena pre účastníka ktorý sa zúčastní vsetkých trás - vyhlasuje sa, prípadne žrebuje (ak bude účastníkov viac) v januári 2020 v rámci 3.kola Zimnej bežeckej série )
- cena pre účastníka ktorý sa zúčastní najviac krát za rok 2019, nezáleži na trasách ani športoch (vyhlasuje sa v januári 2020 v rámci 3.kola Zimnej bežeckej série, v prípade rovnosti počtu trás u viacerých účastníkov bude losovanie )


Podmienky účasti:
Každý účastník si v rámci stanoveného obdobia môže vybrať svoj vlastný termín a trasu pretekov. Musí však pritom rešpektovať návštevný poriadok TANAPu, poveternostné podmienky a pred začiatkom svojho preteku sa s trasou dôkladne oboznámiť. Účastník sa na preteky registruje cez stránku tatryvpohybe.sk, kde si vyberie trasu a typ štartovného. V prípade, že si účastník vyberie štartovné s balíčkom, môže si ho vyzdvihnúť na základe potvrdenia, ktoré obdrží po úhrade štartovného v lokalite podľa popisu k danej trase. Počet štartovných balíčkov na každej trase je limitovaný. Vyzdvihnutie balíčka je možné do 30 dní od obdržania potvrdenia.

Štart pretekov je individuálny, podmienkou zaradenia do súťaže je aby bol beh začatý aj ukončený vo vyhlásenom časovom období a bol zaznamenaný ľubovoľným zariadením s gps (hodinky alebo mobilný telefón).

Každý účastník pretekov, ktorý chce byť zaradený do žrebovania o vypísané ceny, musí najneskôr do 48 hodín po absolvovaní trate nahrať záznam so svojim výkonom podľa pokynov v profile. Po obdržaní a skontrolovaní záznamu bude účastník zaradený do výsledkovej listiny.

Každý účastník môže absolvovať ľubovoľný počet pretekov na uvedených tratiach počas daného časového obdobia. Podmienkou je prihlásenie sa a zaplatenie štartovného a po absolvovaní trasy odoslanie záznamu so svojim výkonom.

Každý účastník musí odoslať svoj nameraný výkon a v prípade účasti skupiny športovcov nestačí odoslať jeden záznam z celej skupiny. 

Nie je možné použiť rovnaký záznam so svojim výkonom na viac prihlášok rôznych účastníkov.

Záverečné poznámky:
Pravidlá a trasy pretekov môžu byť až do začiatku pretekov dopĺňané a menené. Každý štartuje na základe vlastného rozhodnutia, na vlastné riziko a rešpektuje a dodržiava Návštevný poriadok TANAP-u a pravidlá cestnej premávky.