Workout Pieniny 2024

Workout Pieniny 2024

28.01.2024       Spišská Stará Ves      

Šesť disciplín, ktoré preveria tvoju všestrannosť a silu v novej Workout - Fitness súťaži. Stretneme sa v Základnej škole Spišská Stará Ves.

WORKOUT PIENINY 2024

Hlavný organizátor : Občianske združenie a športový klub Running & Fitness Pieniny

Organizačný tím : Občianske združenie a športový klub Running & Fitness Pieniny

Miesto konania : Základná škola Spišská Stará Ves, Štúrova 231/ 123,061 01  priestor školy , telocvičňa

Dátum konania : 28. 01 .2024 Nedeľa, 

DISCIPLÍNY

1.Kľuky vo vodorovnej polohe na dlaniach

Muži : 5 sérií /opakovaní

Ženy : 4 série/opakovaní

Čas trvania : max. 120 sekúnd (2 minúty)

Bodovanie : každý správne vykonaný cvik sa hodnotí jedným (1) bodom

2.Predpazenie oboch rúk s kettbellom, muži 6kg ,a ženy 4 kg , Kettbell

Muži : 5 sérií /opakovaní

Ženy : 4 serie/opakovaní

Čas trvania : max. 120 sekúnd (2 minúty)

Bodovanie : každá zvládnutá sekunda sa hodnotí jedným (1) bodom

3.Drepy zo záťažou kettlbell držaný pred sebou , muži 10 kg ,ženy 6 kg

Muži : 5 sérií /opakovaní

Ženy : 4 serie/opakovaní

Čas trvania : max. 120 sekúnd (2 minúty)

Bodovanie : každý správne vykonaný cvik sa hodnotí jedným (1) bodom

4.Zhyby na bradlách s vlastnou váhou

Muži : 5 sérií /opakovaní

Ženy : 4 serie/opakovaní

Čas trvania : max. 120 sekúnd (2 minúty)

Bodovanie : každý správne vykonaný cvik sa hodnotí jedným (1) bodom

5.Vyskokok a zoskok na plyometricky box -bedňa

Muži : 5 sérií /opakovaní

Ženy : 4 serie/opakovaní

Čas trvania : max. 120 sekúnd (2 minúty)

Bodovanie : každý správne vykonaný cvik sa hodnotí jedným (1) bodom

6.Zhyby na hrazde s vlastnou váhou

Muži : 5 sérií /opakovaní

Ženy : 4 serie/opakovaní

Čas trvania : max. 120 sekúnd (2 minúty)

Bodovanie : každý správne vykonaný cvik sa hodnotí jedným (1) bodom   

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Prezentácia súťažiacich : od 14:00  do 14:40

Začiatok súťažných disciplín : 15:00

Predpokladaný koniec, vyhlásenie výsledkov a ocenenie tých najlepších : do 19:00

KATEGÓRIE

Muži : A : od 15/ do 20 rokov                                                                              

            B  : od 21/ do 30 rokov

            C  : od 31/ do 45 rokov

            D  : od 46/ do neurčito rokov

 

Ženy : F : od 15/ do 20 rokov

           G  :od 21/ do 30 rokov

           H  :od 31/ do 45 rokov

           I   :od 46/ do neurčito rokov

 

REGISTRÁCIA

Registračný poplatok online : 15€

Registračný link pre súťažiacich : www.pretekaj.sk

Registrácia bude možná do : 27. 1. 2024 / 14:00 hod.

 

Registračný poplatok na mieste v deň podujatia : 20€

Registračný poplatok zahŕňa : pamätnú medailu podujatia, darček, občerstvenie pre každého súťažiaceho.

Prvý traja súťažiaci v každej kategórii (muži , ženy) budú ocenený.

Účastník zaregistrovaný a pripísaný na súťažnú listinu bude až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora podujatia. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný e-mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie. V prípade neuhradenia štartovného poplatku do stanoveného termínu, si organizátor vyhradzuje právo Vašu nekompletnú registráciu stornovať. Po pripísaní úhrady na účet, alebo po uskutočnení platby kartou bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti : ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA NASPäŤ NEVRACIA !!!

Oznámenie o neúčasti je potrebné vykonať zaslaním e-mailu E-mail : runningfitnesspieniny@gmail.com

Meranie časov a výsledky : pomocou stopovacieho zariadenia

Poistenie : Každý súťažiaci súťaži na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou na podujatí. Pred začiatkom súťaže odporúčame súťažiacim absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná služba / prvá pomoc : zabezpečená certifikovanou osobou

Pokyny pre účastníkov : Parkovanie je možné na vyznačených verejných parkoviskách v okolí podujatia. Každý súťažiaci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť.

Prihlásením na podujatie dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia

Každý z účastníkov je povinný dodržiavať poriadok a čistotu na mieste a v okolí podujatia.

Partneri podujatia : Základná škola Spišská Stará Ves, Štúrova 231/ 123,061 01 ,Spišská Stará Ves

Kontaktné údaje : OZ a ŠK Running & Fitness Pieniny

Tel .: +421910266502

E-mail : runningfitnesspieniny@gmail.com

Sledujte nás Tešíme sa na Vás

S pozdravom OZ a SK Running &Fitness Pieniny

Organizátor

Občianske združenie a športový klub Running & Fitness Pieniny
https://runfitnesspieniny.webnode.sk
Kontaktovať organizátora

Workout Pieniny 2024